Nyheter

Bygger båthus og Hvalerskøyte anno 1880

Med en total kostnadsramme på 4,2 millioner kroner drar dugnadsgjengen i Hvaler Kulturvernforening i gang med et nytt stort prosjekt.

Nylig startet arbeidet med å bygge et båthus på 120 kvadratmeter som skal huse en seilbar Hvalerskøyte fra slutten av 1800-tallet. Formidling er en integrert del av prosjektet og planen er at publikum skal kunne følge byggingen fra dag en, forteller leder av foreningen Paul Henriksen.

– Dugnadsinnsatsen er upåklagelig, sist mandag var det 17 frivillige som møtte opp til arbeidet her på Spjærøy. Planen er at kostnadene skal redusere til en tredjedel. Vi starter allerede arbeidet med båten i vinter gjennom å felle trær for kjølstammen, men først til høsten er vi i full gang med arbeidet.  Med fagpersoner som tidligere båtbygger Thor Ivar Olsen i gruppa er vi godt rusta til å utøve mange tradisjonsrike håndverkstradisjoner, men akkurat i dette prosjektet har vi også inngått et samarbeid med Maritime Center på Isegran. Andreas Pagander kommer til å være byggeleder.

Ivaretar gamle håndverkstradisjoner

På det totalt 14 mål store området ved Skjelsbosundet på Hvaler har kulturvernforeningen fullført mange prosjekter. Bruk av gamle byggemetoder med solide materialdimensjoner er viktig når båthuset skal reises.

– Mange kan sikkert oppfatte at vi overdimensjonerer materialene som brukes i båthuset, men slik bygde man i gamle dager. Når nye bygg skulle reises gikk turen ut i skauen og de retteste og kraftigste trestammene ble hugd. I dag hadde det sikkert blitt både fire og fem emner til reisverket, i tidligere tider kan hende bare to. Vi bruker øks i arbeidet og sammenføyninger i tre i tråd med tradisjonene, smiler Pagander.

Les også: Skal tilby gratis utlån av sports- og fritidsutstyr på Hvaler

(Saken fortsetter under bildet)

###

– Bruk av gamle byggemetoder med solide materialdimensjoner er viktig når båthuset skal reises, mener Andreas Pagander, Paul Henriksen og Thor Ivar Olsen. Foto: Tommy Skauen

– Viktig del av Hvalerhistorien

I første omgang skal en innkjøpt Hvalerskøyte ta plass i båthuset på Dypedal. Deretter starter arbeidet med å bygge en replika anno 1880.  Med gode seilegenskaper ble båttypen ofte brukt av fiskere, senere dannet den grunnlaget for mange los- og redningsskøyter. På Marinemuseet i Horten står skøyta som skal bli målsatt og danne grunnlaget for en fullskala modell av en losbåt fra 1880.

Bruken av Hvalerskøyta som losbåt ønsker kulturvernforengen og Paul Henriksen spesielt å løfte fram.

– Losens liv og virke er en viktig del av Hvalerhistorien. Det er i år 300 år siden los-virksomheten i Norge ble organisert under en statlig ordning og dette vil bli markert på flere måter også av oss.

(Saken fortsetter under bildet)

###

«Hvalerskøyta hadde nærmest legendestatus allerede da folkelivsgranskeren Eilert Sundt reiste rundt i landet på 1860 tallet og studerte kystfolkets hverdag», skriver båtbygger og båtforsker ved Tromsø Museum, Gunnar Eldjarn. Foto: Privat

«Et av de viktigste rekonstruksjonsprosjektene i landet»

Båtbygger og båtforsker ved Tromsø Museum, Gunnar Eldjarn, har hytte på Hvaler og bidrar i arbeidet som motivator og kunnskapsressurs.

– Eldjarn er viktig for oss både i det praktiske arbeidet og med faguttalelser når vi skal søke om midler, avslutter Paul Henriksen og refererer til hans siste anbefalinger om prosjektet:

«Hvalerskøyta hadde nærmest legendestatus allerede da folkelivsgranskeren Eilert Sundt reiste rundt i landet på 1860 tallet og studerte kystfolkets hverdag. Bygginga av en slik skøyte vil bringe tilbake mye av den kunnskapen som har gått tapt siden den siste skøyta ble bygget. Den vil også bringe tilbake mye av kunnskapen om å seile og bruke den. Kulturvernforeningen vil løfte fram los-historien spesielt, som var en svært viktig premiss for skipsfarten i Skagerak og Oslofjord området. Med byggingen av en Hvalerskøyte, vil vi i Norge få tettet et viktig hull i vår kunnskap om båttradisjonene langs kysten vår. Dette vil bli et av de viktigste rekonstruksjonsprosjektene i landet på lang tid.»

Les også: 75 år siden den dramatiske slepebåtaksjonen i Østfold (+)

Nyeste fra Dagsavisen.no: