Nyheter

Friluftshuset på Storesand åpnet: – Et unikt signalbygg

Torsdag kunne endelig Hvaler-ordfører Mona Vauger, assistert av Fredrikstads Jon-Ivar Nygård, åpne friluftshuset på Storesand, Kirkøy.

Bilde 1 av 4

I april fortalte direktør i Oslofjordens Friluftsråd, Espen Søilen, om forsinket byggeprosess og utfordringer rundt hygienetiltak i forbindelse med koronapandemien som gjorde det vanskelig å fastsette en åpningsdato. Nå kan besøkende og hele Hvalers befolkning glede seg over friluftshuset som skal være portalen i Norges første marine nasjonalpark.

Unikt signalbygg

– Det ble en jubeldag på Storesand med en lenge etterlengtet åpning av friluftshuset på Storesand, smiler Paul Henriksen.

– Gratulerer til alle som har vært med å skape dette unike signalbygget og portalen til nasjonalparken Ytre Hvaler.

Les også: Friskmelder pelletsstrender

Henriksen sitter i styret for Oslofjordens Friluftsråd og har vært tett på byggeprosessen av friluftshuset.

– Jeg var ordfører i perioden nasjonalparken ble opprettet og satt den gangen i fylkesmannens rådgivende utvalg. I forlengelsen av dette arbeidet kom tanken om et informasjonssenter opp. Med all respekt for besøkssenteret som er etablert på Kornmagasinet, men jeg opplever først nå at informasjonssenter blir realisert gjennom friluftshuset.

Åpningen av Friluftshuset på Storesand 
Ordfører Mona Vauger
Ordfører Jon-Ivar Nygård

Hvaler-ordfører Mona Vauger, assistert av Fredrikstads Jon-Ivar Nygård, åpnet friluftshuset på Kirkøy. Foto: Oslofjordens Friluftsråd 

Les også: Friluftshuset i Ytre Hvaler Nasjonalpark – med nytt servicebygg og formidlingssenter (+)

Naturens inspirasjon

– Jeg har lyst til å gi en stor takk og gratulasjoner til arkitektene Ingerid Helseth og Ellen Enger for et svært viktig bidrag til å introdusere spennende arkitektur på Hvaler. Dermed blir friluftshuset ikke bare et sentrum og samlingssted for friluftsorganisasjoner og frilufts-elskende enkeltmennesker, men et kunstverk hvor naturen på Storesand har gitt inspirasjon til bygget, avslutter Paul Henriksen.

Friluftshuset på Storesand vil inngå som en del av Besøkssenter Ytre Hvaler nasjonalpark, og huse utstillinger, aktivitet og formidling. I tillegg vil man finne enkel servering, sanitæranlegg og service for friluftslivet.

Åpningen av Friluftshuset på Storesand 
Ordfører Mona Vauger
Ordfører Jon-Ivar Nygård

Friluftshuset består av et «flerbrukshus» med kiosk, kafé og et rom for formidling og servering innendørs. I tillegg er det et drifts- og sanitærbygg, som inneholder lager, dusjer og toaletter. Foto: Oslofjordens Friluftsråd

Om Friluftshuset på Storesand:

Prosjektet Storesand friluftshus er et samarbeid mellom Oslofjordens Friluftsråd (OF), Ytre Hvaler nasjonalpark, Hvaler kommune, Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold. Sanitærbygget på Storesand ble reist for over 30 år siden og var i dårlig stand. Toaletter, kiosk og lagerbygg sto i grell kontrast til den unike naturen i skjærgården. Sanitærbygget har vært vanskelig å holde rent og var ikke trygt å bruke for små barn. Våren 2015 lyktes OF å gjennomføre den første viktige milepælen i prosjektet – å føre fram vann- og avløpsledning til plassen. Å gjøre bygget naturnært har vært styrende for valg av tekniske løsninger, og solcellepaneler på de store takflatene vil bidra til framtidsrettet energisparing.

Nyeste fra Dagsavisen.no: