Debatt

«Maksimal fartsgrense på 60 kilometer er tiltak som snarlig bør kunne gjennomføres»

På høy tid å tenke nytt om trafikale forhold på Hvaler, mener Paul Henriksen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Paul Henriksen
Spjærøy

Debatt om trafikktetthet og sikkerhet på Hvalerveiene er ikke noe nytt. Spesielt utfordrer sommertrafikken denne debatten da trafikken i år er større enn noen gang grunnet den spesielle situasjonen landet er i.

Ser vi med et historisk blikk på Hvalerveiene, så kan vi for enkelthet skyld dele utviklingen i to; da Hvaler fortsatt var et rent øysamfunn, og fra 70- og 80-tallet med utviklingen av broene og tunellen under Løperen i 1989. Med åpningen av tunellen ble Hvalersamfunnet endelig knyttet til fastlandet og til i et felles handels- bolig og arbeidsmarked.

De mange små og kronglete veiene, flere av disse knyttet opp til Fastlandsveien, er en veistruktur mange av oss ønsker å beholde, som del av vår historiske arv. Dette betyr imidlertid at vi må forvalte dette systemet med kløkt, først og fremst for å sikre liv og helse, men også som grunnlag for Hvalers særpreg og ønske om en «lavmælt» turisme.

Debatt: «Lavere fartsgrenser på fylkesvei 108 – det dreier seg tross alt om liv og helse»

Siden Hvalers veisystemer ble utviklet har vi fått en god vekst i befolkningstallet og en formidabel trafikkutvikling. Mange familier har flere enn en bil og bilene har blitt større, med større maskinkraft, og med det mulighet for større hastighet. Hvordan svarer vi så på en slik utvikling som den vi nå ser der vi registrerer gjennomgående svært høy fart, nestenulykker og en trafikktetthet vi finner i en mellomstor norsk by. Er svaret på dette å endre den veistrukturen vi har i dag? Med unntak av enkelte tiltak på utsatte områder bl.a. på Skjeldsbutoppen, mener jeg svaret er nei

To tiltak er imidlertid mulig å sette i verk; videre utvikling av et nett av gang- og sykkelveier fram til tunellen og innføring en maks fartsgrense på 60-km. Det første tiltaket handler selvsagt om tung økonomi, men jeg mener å vite at dette er ønsket av et bredt politisk fellesskap på Hvaler. Flere medieoppslag de siste dagene bl.a.  fra Hvalers ordfører Mona Vauger og partikollega Bjørn Tore Ødegården (AP) samt Kaja Høvik Stiksrud (Hvaler styrbord) bekrefter det, en enighet som bør gi grunnlag for felles utspill overfor regionale og statlige myndigheter.

Les også: Gikk for tryggere vei

Med tanke på en lavere maksimal grense på 60 km., så er dette et tiltak som bør kunne gjennomføres innenfor en kort tidshorisont. At vi i på en strekning på noen få kilometer fra kommunegrensa til tunellen skal oppleve fire ulike fartssoner, i tillegg til 80 km i tunellen, oppleves ikke som noen god situasjon. Tvert imot skaper dette trafikkbildet stor usikker og stedvis grunnlag for høy fart og nestenulykker. Mitt og manges ønske er derfor å få et mest mulig enhetlig maksimal fartsgrense på 60 km, med lavere grense der dette er påkrevet bla. ved avkjøringer til forretninger. Undertegnedes etablering av en facebook-gruppe med dette som formål, bekrefter at et slikt tiltak støttes av svært mange både fastboende og hyttegjester. Skulle ikke dette primære ønsket føre fram som et helårstiltak, bør det vurderes å innføre en slik lavere maksimal fartsgrense f.eks. i perioden 1. mai - 1. oktober.  Dette gjennomføres på sjøen og bør også kunne nå bidra til større grad av trygghet på veiene.

Det er på høy tid å tenke nytt om trafikale forhold på Hvaler. I dette bildet hører reduksjon i maksimal hastighet med. Statens vegvesen bør få denne utfordringen fra Hvalers politikere så snart dette er praktisk mulig.

Les også: Hvaler får sin egen «Atlanterhavsvei» (+)

Mer fra: Debatt