Vi trenger en alternativ plan

Skuffende av OBOS-direktøren om E18 vestover.

Stortinget skal behandle en sak om finansiering av første etappe av ny E18 vestover, mellom Lysaker og Ramstadsletta, og striden spisser seg til.

Både Oslo og Viken er klare motstandere av prosjektet, slik det nå ligger – og flere andre aktører, derav Naturvernforbundet, har advart mot planene i mange år.

Les også: –  OBOS framstår som en grå, gammeldags dinosaur 

De enorme kostnadene forsterker kritikken. Første etappe av ny E18 er bare 4,3 km lang og vil koste 17 milliarder kroner, bare i bompenger. Da er det ikke rart at skepsisen brer seg, også på Stortinget, nå som Fremskrittspartiet er ute av regjering.

Dagsavisen skriver om at OBOS-direktør Daniel Kjørberg Siraj støtter de massive planene om motorveiutbygging. Det er både overraskende og skuffende.

Er det noe denne regionen trenger, så er det grønne løsninger som prioriterer kollektivtransport, sykling og gange. Det gjelder også i Bærum, som er en veldig bilbasert kommune.

Ny E18 vil gi økt veikapasitet og bidra til økt trafikk, også internt i Bærum. Ny vei som gjør det enklere å kjøre bil, er feil medisin. Den økte trafikken vil ikke bare komme på E18, men også på tilførselsveiene, som betyr mer kø og miljøproblemer der. Jeg tviler på at det er det OBOS ønsker.

Finansiering av utbygging av kollektivsystemet er også et viktig argument mot de gigantiske motorveiplanene. Det er ikke uendelig med penger. Og det er grenser for hvor mye bompenger som kan kreves inn.

Les også: Utsetter behandlingen av E18-utbygging 

De nevnte 17 milliardene i bompenger gjelder bare første etappe av E18-prosjektet. Hva prislappen på hele prosjektet fram til forbi Asker vil bli, kan vi bare spekulere i.

Dersom et gigantprosjekt som E18 skal finansieres, går det på bekostning av noe annet. Fornebubanen og T-banetunnelen er viktige prosjekter for både Bærum og Oslo, og her mangler det penger.

OBOS-sjefen er redd for at en stans i E18-prosjektet vil gjøre at boligutbygginger på Fornebu vil legges på is, og at det igjen vil føre til manglende grunneierbidrag til Fornebubanen. Selv om noe slikt skulle skje vil, det nok dreie seg om langt mindre beløp enn de mange milliardene en ny E18 etter dagens planer vil koste.

Jeg stusser også på at OBOS-sjefen og andre er så opptatt av å prioritere ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta. Lokalt er det flere aktører som peker på behovet for tiltak gjennom Sandvika og Asker, som kan muliggjøre byutvikling der. Hvordan skal det bli penger igjen til miljøtiltak og utbedringer her, dersom mange milliarder i bompenger og statlige midler skal brukes opp på den første delstrekningen av E18?

Kommentar: «Vi nordmenn må være verdens mest omkampglade folkeslag»

Det hadde vært konstruktivt om OBOS støtter Naturvernforbundet i at saken om første etappe av E18, som nå skal behandles av Stortinget, utsettes.

Å skulle gjøre gigantiske feilinvesteringer i overdimensjonerte motorveier som vil forsterke miljøproblemene, har vi ikke råd til. Det vi derimot trenger, er en ny plan for E18. Jeg er ganske sikker på at OBOS og Naturvernforbundet, og de fleste andre, er enige i at mer biltrafikk i Oslo-regionen er uheldig.

Det såkalte nullvekstmålet, om at personbiltrafikken ikke skal vokse, er vedtatt både lokalt og nasjonalt. I tillegg har Oslo kommune satt seg et eget mål om at veitrafikken skal reduseres med en tredel. Dette er viktig for å oppnå en bærekraftig og klimavennlig region, som er god å bo i. Mindre trafikk gir også mindre køer, som er viktig for næringslivet.

Oslopakke 3 er et kompromiss. Da bør også E18-prosjektet bli det. Det blir helt feil om Stortinget bare banker gjennom de foreliggende planene.

Stortinget må be om at det lages en ny plan, der buss og sykkel prioriteres, men som legger til grunn at den totale veikapasiteten ikke øker. Samtidig må det gjøres mange tiltak langs eksisterende vei, for å redusere støyen og bedre bomiljøet der. Og vi ser absolutt behovet for å gjøre større tiltak gjennom tettstedene Sandvika og Asker, for å legge grunnlag for mer byutvikling.

Men om trafikken isteden vokser, blir alt dette både vanskeligere og dyrere – og miljøet taper. Like viktig er det at også kostnadene reduseres kraftig, slik at det blir mer penger til høyst nødvendig kollektivsatsing i hele regionen. For til og med vi som mener det bør bli dyrere å kjøre bil, skjønner at det er grenser for hvor høye bompengene kan bli.

Jeg satser på at både OBOS og Stortinget vil støtte oss i arbeidet for en ny plan for E18, som politikerne lokalt og regionalt som er involverte i Oslopakke 3, kan stille seg bak.