Nei til Huawei?

Selskapets tilknytning til Kina er problematisk.

Dersom Huawei får en vesentlig rolle i utbygging av det norske 5G-nettet ville det representere en risiko for norsk samfunnssikkerhet.

Selskapets tilknytning til Kina er problematisk ettersom Norge ikke har noe sikkerhetspolitisk samarbeid med landet.

Ikke kun kommunikasjon

Utbygging av 5G-nettet vil ikke bare gi deg et godt nett for sosiale medier eller streaming av filmer, det vil spille en kritisk rolle i all form for infrastruktur i Norge. Fra kommunikasjon og transport til sentrale økonomiske systemer.

Hvis du ser for deg dagens 4G-nett som en motorvei, nærmer det seg omfattende kø. 5G representerer utbyggingen av en ny motorvei.

Denne har betydelig større kapasitet til å håndtere en større mengde enheter, og størrelse på disse enhetene. Trafikken vil således flyte bedre.

Som en del av ekomnettet, elektronisk kommunikasjonsnettverk, vil 5G anses som kritisk infrastruktur. Et brudd i ekomnettet vil således være en svikt i ett av samfunnets kritiske funksjoner. En nærmest uløselig trafikkork som vil kunne resultere i omfattende svikt i anlegg og systemer tilknyttet dette nettverket.

Av den grunn er en svikt i 5G-nettet en utolererbar risiko mot det norske samfunn.

«No-spy-agreement»

Store deler av medieoppslagene rundt Huawei sin eventuelle utbygging har vært knyttet mot frykt for spionasje. Huawei-grunnleggeren Ren Zhengfei og andre representanter for selskapet går god for en såkalt ikke-spionasje-avtale.

Her påpeker Huawei-grunnleggeren at selskapet har for mye å tape dersom de hadde bedrevet slik praksis.

Vi kan derimot ikke være naive nok til å tro at kinesiske statlige aktører spør om lov til å utnytte vårt ekomnett gjennom Huawei dersom det anses å være nødvendig. Av den grunn kan heller ikke andre Huawei-representanter eller Huawei Norge love noen ting. Har Kina behov for å innhente informasjon gjennom nettet vil svært få være underrettet.

På den andre siden er ikke Kina avhengig av at Huawei står for hele eller en delvis utbygging av 5G-nettet til å spionere på oss. Med den digitale kompetansen kinesiske myndigheter sitter på klarer de det fint selv. Det vil derimot gjøre jobben enklere dersom man har en allerede etablert bakdør.

Dette var også grunnen til at amerikanske NSA installerte overvåkningsutstyr i enkelte Cisco-rutere for en stund tilbake.

Friends without benefits

Huawei er ikke en fiende, og det er heller ikke Kina. Vi er derimot ansvarlige for vår egen sikkerhet. Mangel på sikkerhetspolitisk samarbeid med Kina, og landets tette forhold til vår nabo Russland, gjør at vi må ta forhåndsregler.

Som kritisk infrastruktur vil det medføre store konsekvenser dersom det en dag bryter ned. I 2011 mistet Telenor mobilnettet i et par timer som følge av at en utenlandsk aktør slo ut nettet.

I 2014 ble nettet slått ut som resultat av en internkontroll. Hva skjer dersom vi havner i konflikt med Kina og myndighetene ber Huawei ramme vårt ekomnett?

Med dette i bakhodet må vi stille oss spørsmålet om hvorvidt vi selv ønsker å sitte med kontrollen over egen kritisk infrastruktur.

Det norske samfunnets systemiske avhengigheter til ekomnettet gjør oss sårbare ettersom dagens teknologi spiller en betydelig rolle i alle systemer og komponenter rundt oss. Alle nettverkstilkoblede enheter befinner seg på samme motorvei. Fra trafikklys og biler, til kraftstasjoner og vår egen mobil.

Svikter 5G-motorveien begrenser ikke det kun min og din tilgang på internett, men også avanserte teknologiske kontroll- og styringssystemer samfunnet er avhengig av.

Hvem skal være sjefen?

Med de teknologiske utfordringene lagt til grunn for vår skepsis mot Huawei er det også behov for å se på de geopolitiske utfordringene. Huawei er blant de fremste leverandørene av 5G-utstyr rundt om i verden. Dette styrker Kinas posisjon på den internasjonale arena. Det gir landet, og myndighetene større handlingsrom og innflytelse.

Et styrket Kina kan representere; om ikke en trussel, så en eventuell endring i vår livsstil dersom de passerer USA som internasjonal hegemon.

Hvis de fortsatt kan kalles det. USA har vært, og er til tider tvilsomme når det kommer til enkelte avgjørelser og handlinger. Sammenlignet med Kina, derimot, så er USA et demokrati vi har et sikkerhetspolitisk samarbeid med.

Dersom Kinas rolle blir mer fremtredende og styrket i forhold til USA vil vi kunne se en endring i internasjonal politikk. En endring som vil kunne være i strid med norske interesser.

Kina og Russlands interesser for eksempelvis nordområdene gjør at vi må ta forholdsregler når det kommer til hvem som utbygger vår kritiske infrastruktur. Mangel på sikkerhetspolitisk samarbeid gjør således at vårt vennskap blir begrenset til visse områder.

Bedre føre var

Som resultat av de sikkerhetsmessige forholdene bør utbygging av kritisk infrastruktur være et av områdene hvor vår grense går. Av samfunnssikkerhetsmessige hensyn bør utbyggingen forbeholdes aktører med samme sikkerhet- og geopolitiske interesser. En slik vurdering er ikke basert på frykten for Huawei som selskap, men endringene i Kinas internasjonale politiske målsetninger.