En sterk fagbevegelse

Verdien av en sterk fagbevegelse kommer til syne i kjølvannet av korona-epidemien.

Det er nok å nevne den norske ordningen med full lønn under sykdom. Den svenske regjeringen dropper nå karensdagen i den svenske ordningen. Dermed blir det sykelønn fra første sykedag også i Sverige, som ett av de mange korona-tiltakene på andre siden av Kjølen.

Norge har gode sikkerhetsordninger som nordmenn flest tar som selvsagte. Det gjelder som nevnt lønn under sykdom. Videre kan vi her til lands få dagpenger ved arbeidsledighet og permitteringer. Dette er goder som er kjempet fram av en aktiv og sterk fagbevegelse.

Les også: Her er regjeringens krisetiltak

Når barnehager og skoler nå blir stengt, er det viktig at foreldrene har rett til omsorgspenger, også kjent som sykt-barn-dager, for å kunne være hjemme hos barna. Antallet dager i denne ordningen må nå umiddelbart bli utvidet inntil videre.

Men dette er ordninger som mangler i en rekke andre land. Sykelønn er det så som så med, og gratis helsevesen mangler eksempelvis i USA. Her har arbeidstakere ikke råd til å være syke. Vi kan bare tenke oss de negative følgene det får, både for samfunnet og ikke minst for den enkelte som fort kan bli unødvendig smittet av en koronasyk som går på jobb.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

På denne bakgrunn er det på sin plass å minne om at det er politiske krefter i Norge som ønsker å svekke sykelønnsordningen. Partiet Venstre er et eksempel i så måte. Venstre mener at nivået på sykepenger er så høyt at det skaper et kunstig høyt sykefravær. Partiet vil derfor ha en moderat egenandel. Slike innstramminger ville ha vært skjebnesvangert for mange i dagens korona-situasjon. Det bør være et alvorlig tankekors.
En langsiktig effekt av korona-epidemien bør kunne bli at flere slutter opp om et organisert arbeidsliv med en sterk fagbevegelse. Det er i krisetider vi innser verdien.

Samleside: Få siste nytt om korona

Les også: – Folkelig angst og frykt skaper hamstring

Les også: Sykdom, karantene og stengte skoler: Dette har du krav på

Les også: Alle som kommer fra utlandet skal i karantene