Avgjørende uke for Tangen

Fredag kom Ap på banen i Tangen-saken. Jonas Gahr Støre sa tydelig fra om at ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for oljefondet ikke er forenlig med kravene som bør gjelde for å lede fondet.

Ap legger til grunn at Norges Banks representantskap – som er Stortingets tilsynsorgan – enstemmig har kommet med sterk kritikk. Ledelsen av oljefondet må være i tråd med regelverk og etiske retningslinjer.

Tangen kan ikke lede oljefondet så lenge han er eier av hedgefondselskapet Ako.

Les også: – Sentralbanksjefen må følge Tangen til døra og lukke seg selv ut i samme slengen

Rødt, SV, Sp og MDG har tidligere sluttet seg til kritikken. For sentralbanksjef Øystein Olsen og oljefondssjef Nicolai Tangen er det et stort problem at partiene som kan komme til å overta regjeringsmakten neste år, er sterkt uenig i ansettelsen av den nye oljefondssjefen.

Forvalteren av vår felles oljeformue må ha bred tillit i befolkningen og blant politikerne. Tilliten er allerede tapt.

Stortinget kan verken avsette eller ansette oljefondssjefen. Det kan formelt sett heller ikke regjeringen. Den jobben er tillagt Norges Banks hovedstyre som ledes av sentralbanksjefen.

De politiske partiene har derimot både rett og plikt til å ha en mening når deres eget tilsynsorgan sier kraftig fra om regelbrudd og mulighet for sammenblanding av økonomiske interesser.

Sentralbanksjef Olsen kan ikke unnskylde seg med at han ikke er blitt advart. Finansminister Jan Tore Sanner (H) har gitt Olsen beskjed om at han er «urolig» for ansettelsen av Tangen. Representantskapet har flere ganger stilt kritiske spørsmål og påpekt feil og mangler.

Les også: Ap har bestemt seg: Tangen kan ikke lede oljefondet så lenge han er eier i hedgefondet Ako Capital

De kritiske røstene har vært i flertall i mediene.

For sentralbanksjefen har det gått prestisje i saken. Tangen tviholder på jobben. Hans «guttedrøm» har gått i oppfyllelse. Hvis finanskomiteen i sin innstilling fredag slutter seg til representantskapets kritikk, er Tangen og trolig også Olsen ferdig. Går de ikke frivillig, må finansministeren sørge for at de går ufrivillig.