Dagsavisen mener

Vi vet bedre, Norge

Norske jøder frykter nå for livet. Vi som nasjon kan ikke tillate det.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Mandag gjorde Det Mosaiske Trossamfund noe helt uvanlig. Den jødiske menigheten i Oslo rykket ut med en bekymringsmelding for det økende jødehatet i Norge. Det gjør sterkt inntrykk.

Fra hele verden meldes det om økt antisemittisme i kjølvannet av konflikten mellom Hamas og Israel. Urovekkende historier om forfølgelse og terrorisering fra Dagestan til Tyskland dukker opp i nyhetsbildet. Trykket bygges opp mot jøder som gruppe i mange land, også i Norge.

Det er ikke bare lov å ha to tanker i hodet samtidig, men helt nødvendig.

«Vi har som jødiske nordmenn i flere år sett at jødehat og ekstremisme har gjort seg gjeldende i ordskiftet om Israel og Palestina, både i redaktørstyrte og sosiale medier og i andre offentlige rom. De siste ukene har dette intensivert i omfang på en måte som skremmer oss», heter det i uttalelsen fra Det Mosaiske Trossamfund.

Norske jøder gjemmer seg nå, skjuler sin identitet, i frykt for å bli stigmatisert og komme til skade. Redselen for at nazistenes forfølgelser skal skje igjen, er jødenes evige arv. Menigheten deler i skrivet medlemmers erfaringer med trusler og angstvekkende hendelser.

Det er nå umåtelig viktig at alle, også i Norge, evner å skille mellom jøder og Israels krigføring mot Gaza og Hamas. Mellom saklig, legitim argumentasjon mot krigføring og fordomsfull forfølgelse av en norsk, jødisk minoritet. Det er Israels konflikt, og norske jøder har ikke større ansvar for den enn norske kristne eller norske muslimer.

På samme måte som Dagsavisen i går ga vår fulle støtte til at Norge i FN stemte for en våpenhvile på Gaza i strid med Israels standpunkt, tar vi i dag avstand fra trakassering av jøder i Norge. Det er ikke bare lov å ha to tanker i hodet samtidig, men helt nødvendig i situasjoner som dette.

Vår egen historie med manglende omsorg for vår jødiske minoritet trenger knapt noen påminnelse. La oss ikke igjen skape en avgrunn mellom norske jøder og storsamfunnet. Vi vet bedre enn å la konflikten i Midtøsten påvirke forholdet mellom minoritet og majoritet her hjemme.

Skolene må snakke med sine elever og forklare, foreldre, prester og imamer må gjøre det samme, og mediene må være sitt ansvar bevisst for språk og holdninger som blir brukt. Vårt felles mål som samfunn, må være at norske jøder skal ikke måtte gjemme seg eller kjenne på utrygghet i hverdagen i Norge.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener