Dagsavisen mener

Vi må alle forberede oss på kriser

Alle nordmenn må bli bedre forberedt på kriser, slår Totalberedskapskommisjonen fast.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Regjeringens Totalberedskapskommisjon ble satt ned i januar 2022. En drøy måned senere gikk Vladimir Putin til full krig mot Ukraina. Da Totalberedskapskommisjonens rapport ble overlevert justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) mandag, var det derfor et tilfelle av sjeldent god timing. Verden har blitt et farligere sted.

Vi må alle sørge for et privat beredskapslager

Likevel var et av poengene til kommisjonens leder Harald Sunde under presentasjonen av rapporten at alvoret i sikkerhetssituasjonen kanskje ikke har sunket like godt inn i Norge som i våre naboland.

Kommisjonen har lenge vært en kongstanke for Senterpartiet. Sunde og hans mannskaper ble bedt av regjeringen om å vurdere styrker og svakheter med dagens beredskapssystemer, i tillegg til å komme med forslag til hvordan vi kan styrke samfunnssikkerheten og beredskapen. Rapporten er innom de fleste sektorer i samfunnet.

Det er ikke tilfeldig at Sunde pekte på vår manglende oppfattelse av alvor. Kommisjonen slår nemlig fast at totalberedskapen starter med hver enkelt nordmann. «Hver og en av oss er ansvarlig for egen sikkerhet», sa den tidligere den tidligere forsvarssjefen under presentasjonen.

Det innebærer at vi alle må sørge for et privat beredskapslager, basert på tydelige råd fra regjeringen. Også befolkningens mentale og psykologiske robusthet for å kunne motstå krevende situasjoner må bli bedre, slår rapporten fast.

Det betyr ikke at vi skal overlates til oss selv. Kommisjonen ser stort forbedringspotensial i den sentrale koordineringen av totalberedskapen.

Vi må blant annet koordinere beredskapssamarbeidet mellom det offentlige og næringslivet bedre, all den tid 80 prosent av all infrastruktur er eid av private. Og se på alt fra beredskapslager til ressurstilgang, og på vår avhengighet av land og regioner vi ikke har interessefellesskap med, slår rapporten fast. For å si det slik: Det er ikke gitt at det er bærekraftig i lengden at det hver måned går tonnevis av soya fra Brasil til Norge for å fø norske husdyr.

Kort oppsummert slår kommisjonen fast at tiden for å prioritere beredskap er nå. Det understrekes av navnet på rapporten: «Nå er det alvor». Norge har et godt utgangspunkt. Tilliten i samfunnet er høy, og vi har store ressurser. Det handler om viljen og organiseringen.

Og at vi alle skjønner at verden i dag ikke er den samme som verden av i går.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener