Dagsavisen mener

Velferdsstaten strekker ikke til

Maskene i sikkerhetsnettet er blitt så grove at mange faller gjennom. Det er ikke sosialdemokratiet Norge verdig.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Bildet av Norge som et land som tar hånd om alle som trenger hjelp, slår sprekker. I fjor høst kom stadige nyheter om lange matkøer landet rundt, og vi fikk sterke historier om hvordan det er å være avhengig av offentlige stønader rett inn i stua gjennom TV-ruta.

Det kom som et sjokk på mange, men det er like fullt et trist faktum. Det finnes rett og slett mange mennesker i Norge som er fattige, og som må hoppe over måltider for å få det til å gå rundt. Det er uverdig.

Frivillige organisasjoner gjør en uvurderlig innsats. Det betyr ikke at vi skal overlate velferdsstatens oppgaver til dem

Denne uka lanserte forskningsstiftelsen Fafo en rapport som understreker dette dystre bildet. Fafo kartla hvem som besøkte Frelsesarmeens matutdeling i Oslo, Sarpsborg og Drammen i november i fjor, og hva som er de viktigste årsakene til at folk søker mathjelp. Funnene er urovekkende, og konklusjonen er dessverre uunngåelig: Velferdsstaten strekker ikke til.

Fafo fant at to tredjedeler av matkø-gjestene er født i et annet land en Norge. 41 prosent mottar sosialhjelp, og 32 prosent mottar uføretrygd. Fafo-rapporten beskriver at folk har blitt fulgt fra Nav til Frelsesarmeen av Nav-ansatte fordi Nav ikke kunne hjelpe i den akutte situasjonen.

Assisterende sosialsjef i Frelsesarmeen, Elin Herikstad, oppsummerer situasjonen slik: «Vi ønsker å være et supplement til Nav, men det er ikke meningen at vi skal erstatte Nav. Vi vil gjerne ha et tettere samarbeid og fungere som en brobygger, men Nav må ikke bruke oss som en hvilepute».

Vi sier oss enige i hvert ord. Frivillige organisasjoner gjør en uvurderlig innsats. Det betyr ikke at vi skal overlate velferdsstatens oppgaver til dem.

Nav-direktør Hans Kristian Holte bekrefter overfor NRK at Nav og frivillige organisasjoner har opplevd en økende pågang av folk som trenger hjelp i dyrtiden. Han er tydelig på at Frelsesarmeen og andre frivillige skal være et supplement til Nav, ikke en erstatning når det offentlige svikter.

Det er bare en måte å løse dette på. Nivået på de offentlige stønadene må økes. Det forventer vi at en regjering med Arbeiderpartiet i spissen erkjenner. Dagens situasjon er ikke til å leve med.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener