Dagsavisen mener

Nei til politisk TV-reklame

Den nye Ytringsfrihetskommisjonen anbefaler å fjerne reklameforbudet. Vi advarer mot det.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Mandag la Ytringsfrihetskommisjonen fram sin rapport etter mer enn to års arbeid. Resultatet er 90 anbefalinger som skal trygge ytringsfrihetens kår. Forslagene skal ut på høring.

Ett av forslagene er å oppheve det norske forbudet mot TV-reklame. Kommisjonen skriver: «Samlet sett framstår dagens forbud mot politisk reklame og livssynsreklame som for lite treffsikkert til at kommisjonen vil anbefale å videreføre dette. Kommisjonen anbefaler at dagens forbud oppheves».

TV er fortsatt sterkere enn andre medier

Forbudet mot reklame for livssyn og politiske budskap gjelder i dag kun på lineær TV. Kommisjonen peker på at teknologinøytralitet har vært et bærende prinsipp i mediepolitikken, og at de ikke ser noen grunn til at det skal gjelde særregler for politisk TV-reklame. Den peker på et mediemarked i rask endring.

Det var TV-Vest og Pensjonistpartiet som først utfordret det norske forbudet i 2003. Den norske staten tapte i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, men forbudet besto etter ulike krumspring av daværende kulturminister Trond Giske (Ap). Blant annet ble instruksen til NRK endret for å sikre bredde.

Kommisjonen er prinsipiell i sitt syn. Vi ser dette mer praktisk og frykter konsekvensene en lovendring vil ha for den offentlige samtalen. Likhetsprinsippet står sterkt, men det er ikke sånn at det ikke er et hierarki innen de ulike annonseplattformene. TV er stadig dyrest, fordi det anses som den suverent mest effektive markedsføringskanalen. TV er altså fortsatt sterkere enn andre medier som kanal for reklame, og derfor i en særstilling selv om mediemarkedet åpenbart har forandret seg.

Derfor mener vi det fortsatt er svært gode grunner til å være restriktive og ikke slippe løs muligheten for politiske budskap på TV. Vi ser det som sannsynlig at de største partiene, med de største økonomiske musklene, vil få en uforholdsmessig stor fordel av å bruke TV-reklame for å fremme sitt budskap. Kapitalsterke grupper kan og vil få uheldig innflytelse på politikken.

Vi frykter også at politisk TV-reklame vil kunne spisse og forenkle den politiske debatten i en samtid som blir stadig mer kompleks. Fellesskapet er tjent med å opprettholde forbudet, til demokratiets beste.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener