Trenger mer krisehjelp

Regjeringen lover krisehjelp til næringslivet som nå sliter som følge av korona-viruset.

Staten skal ta en større del av regningen ved permitteringer. Bedrifter som går med underskudd, skal få tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år.

Eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse på betaling av formuesskatt. I tillegg lover regjeringen å se hva som kan gjøres for å hjelpe flybransjen.

Korona: Sykepleierleder advarer om mangel på personell

Dette er blant tiltakene som statsminister Erna Solberg og finansminister Jan Tore Sanner vil legge fram i konkret form fredag. I tillegg vil helsevesenet få mulighet til å sprenge budsjettrammene i den grad det er nødvendig for å møte korona-epidemien.

Regjeringen lover hjelp i tre faser: Strakstiltak nå, ytterligere tiltak for bransjer og bedrifter som rammes litt senere og om nødvendig generelle tiltak for å opprettholde aktiviteten i økonomien.

Korona traff verdensøkonomien ekstremt hardt mandag. Børsene sank, og det samme gjorde oljeprisen. Situasjonen rettet seg noe opp tirsdag og onsdag, men det er åpenbart at veksten stopper opp.

Mange eksperter spår økonomisk nedtur, det som på fagspråket heter resesjon. Det meldes daglig om nye tilfeller av korona-smittede. De norske helsemyndighetene har derfor strammet grepet ytterligere.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen ber om at også fagbevegelsen blir tatt med på råd. LO-lederen har et godt poeng når han minner om at det slett ikke er alle arbeidstakere som kan ta i bruk hjemmekontor.

Strengere korona-tiltak innføres

Han ber om svar på hva som blir konsekvensene når foreldre må være hjemme med barn som settes i karantene. Regjeringen må avklare juridiske og økonomiske forhold rundt slike situasjoner.

Mer etter- og videreutdanning vil eksempelvis være en god investering.

Helsedirektoratet har nå gitt beskjed om at arrangementer med mer enn 500 deltakere bør avlyses. Dette vil få store økonomiske følger for idretten, kulturlivet og frivilligheten her til lands.

I tillegg rammes private arrangører, hoteller og reiselivet hardt. Regjeringen må finne ordninger som kan bøte på denne krisen. Kulturbudsjettene må styrkes, og bankene må settes i stand til å yte midlertidige kreditter.

DSB: Ha litt ekstra av det viktigste du trenger for å klare deg

Regjeringens varslede tiltak er en god start. En endring av permitteringsreglene er et treffsikkert tiltak. NHO kan nemlig fortelle at en firedel av bedriftene frykter permitteringer.

Men det trengs mer krisehjelp. Regjeringen må bruke neste ukes budsjettkonferanse til å hoste fram, unnskyld uttrykket, flere krisetiltak. Det må tenkes bredt.

Temaet for denne budsjettrunden skulle egentlig være tøffere prioriteringer i et stramt statsbudsjett for 2021. Nå blir konferansen i stedet arena for økt oljepengebruk allerede før sommeren.

Norge er i den gode situasjonen at landet har over 10.000 oljemilliarder på bok. Norges Bank har også litt å gå på. Styringsrenta må settes ned.