Kommentar

Det er Oslo Vests tur nå

Øst er øst og vest er vest, og aldri skal de to få samme typer kraftkabler?

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Regjeringen lover å kutte kostnader for å ruste landet for en ny virkelighet. Men hensynet til kabelnaboer på vestkanten i Oslo er tydeligvis så presserende at vi må tåle å svi av noen ekstra milliarder på nye strømkabler til dem.

Dette er saken, som det heter: Det må bygges en ny høyspentkabel mellom Bærum og Oslo vest, da den gamle kabelen har utspilt sin rolle. Kraftledningen med et spenningsnivå på 420 kilovolt skal gå mellom trafostasjonen på Hamang i Bærum og Smestad i Oslo, rundt 12 kilometer.

Det er kanskje ikke vanlige folks tur denne gangen heller. Men vi får gleden av å ta regningen for en kabel på vestkanten.

Dagens kabler rager opp til 21 meter i lufta. Mange naboer har krevd at disse må erstattes med en nedgravd kabel. Reaksjonene ble derfor voldsomme da Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga Statnett tillatelse til å bygge nye, enda høyere master for snart tre år siden.

Det har haglet med klager. Begge de berørte kommunene og til sammen rundt 700 personer og organisasjoner har ropt ut om urettferdigheten.

Det mangler heller ikke på medieoppslag, og på uttalelser av typen «det tiltrekker ikke akkurat kjøpere når man skal selge huset sitt» og «naboen slet veldig med å selge huset sitt på grunn av de mastene».

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Da skal naboene i det minste prise seg lykkelig over at vi har en regjering som lytter, i alle fall i denne konkrete saken. Som rammer områder med høy konsentrasjon av ganske velstående mennesker, eller uvanlige folk, som det het fra regjeringen for bare noen få år siden.

Denne uka kom nemlig beskjeden fra energiminister Terje Aasland om at kabelen legges under bakken.

Jo da, det blir dyrere, erkjenner regjeringen. Og det går på tvers av anbefalingene fra NVE om å bygge slike kabler i lufta, ikke under bakken. Men «departementets samlede vurdering er likevel at kabel i grøft og tunnel på hele strekningen vil være en vesentlig bedre totalløsning enn luftledning».

Disse mastene skal forsvinne. Da blir det nok lettere å selge hus i Bærum og på Oslos vestkant.

Det bør være snakk om ganske mange vesentligheter bedre. For prisen økte med gårsdagens avgjørelse fra rundt 1 milliard kroner til det tredobbelte og vel så det. Men det er det kanskje verdt for å unngå å hisse på seg advokater med villa?

Fikenbladet er en utregning fra Oslo Economics som anslår at arealer til en verdi av 1,4 milliarder kroner, ja kanskje til og med enda mer, frigjøres om kabelen graves ned.

Les også: Siv Jensen er skamløs, skriver Kjell Werner

Eller som det også kunne hete: Fellesskapet tar utgiften med å betale tre ganger mer for kabelen – og naboer og grunneiere nyter godt av verdiøkningen som utløses av at kabelen begraves.

Naboen som slet så fælt vil nok slite langt mindre med å selge huset sitt nå, får vi tro.

Det har vært sagt at denne kabelen vil sette en viktig presedens for lignende utbygginger framover. Statnett varsler at det skal oppgraderes strømnett for opp mot 100 milliarder fram mot 2030. I så måte kan avgjørelsen om å bygge dyrt og lekkert være gode nyheter for mange som trues av monstermaster i nabolaget.

Eller for naboaksjonen i Gamlebyen på Oslo øst, for å ta et eksempel blant mange, som kjemper for at Gardermobanen skal legges i lokk og gi nattesøvn og ro til naboer som bor tett på toglinja.

Men det skal vi nok ikke være altfor sikre på at vil skje. Regjeringen er nemlig helt tydelig på at denne avgjørelser ikke er førende for framtidige avgjørelser.

«Gjeldende føringer om at nye kraftledninger på 420 kV som hovedregel skal bygges som luftledning vil fortsatt stå ved lag», står det i pressemeldingen på regjeringen.no.

Det er kanskje ikke vanlige folks tur denne gangen heller. Men vi får gleden av å ta regningen for en kabel på vestkanten.

Les flere kommentarer av Jo Moen Bredeveien

Les også: På tide å dra i cruise-bremsen

Har du sett denne? Putins mektige rådgiver tordner mot Nato: – En kilde til fare