Kommentar

Kloke ord fra en Høyre-mann

Victor D. Norman utfordrer oljepartiene.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Når det gjelder sluttdato for oljeproduksjonen: Hva med i morgen?

Det er ikke Miljøpartiet De grønne som stiller spørsmålet. Det er tidligere arbeids- og administrasjonsminister fra Høyre i Bondevik II-regjeringen, tidligere professor i samfunnsøkonomi ved NHI, Victor D. Norman, som skrev det i sin spalte i Dagens Næringsliv lørdag.

Nå skal det sies at Norman er mer forsker enn Høyre-politiker. Hans tanker om oljepolitikken har mer støtte blant verdens ledene vitenskapsfolk enn det har i Høyre. Tanken om en sluttdato for oljeletingen har derimot støtte blant framsynte næringslivsfolk. De innser at oljealderen nærmer seg slutten. De må finne seg noe annet å gjøre før det er for sent.

Ap og Høyre har ikke tatt inn over seg alvoret i FNs klimarapport.

Samfunnsøkonomen Victor D. Norman er politisk på linje med Det internasjonale energibyrået − IEA − som sier at vi må slutte å lete etter mer olje, gass og kull hvis verden skal nå 1,5 gradersmålet i Parisavtalen. Han er også på linje med FNs generalsekretær som sa det samme i forbindelse med presentasjonen av FNs siste klimarapport. Rapportens dramatiske budskap har endret retningen på valgkampen. Klimapolitikken er blitt hovedsaken.

Partilederdebatten i Arendal fikk Victor Norman til å føle seg hensatt til planøkonomiens tidsalder. Både Jonas Gahr Støre og Erna Solberg hadde mange gode ideer om hva som skal komme etter oljen. Bare de får tid på seg, vil overgangen gå greit. Derfor kan vi ikke sette noen dato for når norsk petroleumsproduksjon skal avvikes.

De politiske partiene som liker å kalle seg ansvarlige, bør etter Normans mening avslutte all leteboring og alle nyinvesteringer på sokkelen og fastsette en sluttdato for produksjonen av olje og gass. Når en slik dato nærmer seg, vil lønnsutviklingen og kursen på norske kroner begynne å justere seg slik at det igjen blir lønnsomt å investere i andre former for konkurranseutsatt verdiskapning i Norge. Det vil ikke skje så lenge sluttdatoen er i det blå.

Norman gjør narr av dem som påstår at det ikke betyr noe for klimaet om vi produserer olje og gass fordi andre oljeproduserende land bare vil fylle tomrommet om vi slutter. Det er like meningsløst som å si at det ikke hjelper å gå over til elbiler fordi den bensinen vi da slutter å kjøpe bare kommer til å bli solgt til noen andre.

Man må ha vært fraværende i første time i mikroøkonomi hvis man tror at det ikke betyr noe for pris og mengde om en ikke ubetydelig selger eller kjøper forsvinner fra markedet. Norman viser til at Norge står for to-tre prosent av den samlede petroproduksjonen i verden. Helt ubetydelige er vi ikke. Vi er langt mindre som kjøpere i bensinmarkedet. Hvis det av hensyn til klimaet er riktig å gå over til elbiler, må det være riktigere å sette en stopper for petroleumsutvinningen.

Den tidligere Høyre-statsråden blir neppe brukt av Høyre i valgkampen hvis tema er klimapolitikk. Men hans argumenter fortjener å få en sentral plass i diskusjonen. Når meningsmålingene viser at Jonas Gahr Støre og Erna Solberg ikke får økt oppslutning, tror jeg at en årsak er at de er enige om å fortsette letingen etter olje og gass. Ap og Høyre har ikke tatt inn over seg alvoret i FNs klimarapport.

Klimapartiene MDG, SV og Venstre går fram. De har forstått mer av hva det dreier seg om.