Valget 2021

Ny Oslo-måling: Miljøpartiene fosser fram

Miljøpartiene MDG, Venstre og SV ligger an til et kanonvalg i Oslo til høsten, ifølge Dagsavisens ferske Oslomåling.

– Dette gjør meg full av håp for at dette valget kan bli det klimavalget vi håper det skal bli, sier Oslo MDGs førstekandidat Lan Marie Berg.

Siden FNs siste dystre klimarapport ble sluppet tidligere i august har partiene som særlig profilerer seg på miljø, Venstre, MDG og SV, gjort det stadig bedre på meningsmålingene. Særlig i Oslo ligger de nå an til å gjøre et brakvalg. Det viser Opinions siste Oslo-barometer gjort på oppdrag fra Dagsavisen, FriFagbevegelse og ANB.

Sammenlignet med tilsvarende måling i mai går Venstre fram 3,6 prosentpoeng til 8,7 prosent, MDG går fram fra 7,5 til 11 prosent og SV vokser fra 14,7 til 16,5 prosents oppslutning.

Obs: Denne enkeltmålingen har enkelte svært tydelige utslag som foreløpig ikke vises på andre stortingsvalgmålinger for Oslo, det gjelder særlig det gode resultatet til SV og det dårlige resultatet til Høyre. Se faktaboks for mer informasjon.

Klimavalg

Alle de tre partiene peker på det at klima har blitt en helt sentral del av valgkampen som hovedforklaringen på framgangen.

– Jeg er veldig glad for at så mange i Oslo er sterkt opptatt av klimasaken. Det vi i MDG ønsker å få til på Stortinget etter valget er jo det samme som vi har gjort i Oslo, nemlig å vise fram at det går an å endre norsk miljøpolitikk raskt hvis vi tør å stille tøffe krav og sette klima og miljø aller øverst på agendaen, sier Berg.

– Dette er veldig, veldig gode tall. De viser det vi har sett gjennom hele valgkampen, at SV er i vekst både i Oslo og nasjonalt, og ligger an til å gjøre et historisk godt valg som kan bli tunga på vektskåla slik at et rødgrønt flertall får en ny politikk for reduserte forskjeller og klimagassutslipp, sier førstekandidat for Oslo SV Kari Elisabeth Kaski.

Oslobarometer august. Sammenlignet med valgresultatet i 2017.

En mann som kan juble litt ekstra er Venstres Ola Elvestuen. På denne målingen er han inne på Stortinget etter å ha vært utenfor på målingene i lang tid. Venstre har tidligere satt 8 prosent i Oslo som en magisk grense de må nå også for å sikre å havne over sperregrensa nasjonalt.

– Dette er inspirerende tall. Det inspirerer for å drive en enda mer aktiv valgkamp for klima og natur og for Oslo. Oslo kan ikke overkjøres mer. Nå må vi vinne saken om Ullevål sykehus og vi må få på plass rusreformen, sier Elvestuen.

Hans partileder Guri Melby er svært fornøyd med at Elvestuen på denne målinga ligger an til å komme inn på Stortinget.

– Jeg husker valgkampen i 2017. Den eneste som trodde at Ola Elvestuen skulle komme inn på Stortinget var Ola Elvestuen. Men han greide det. Vi har en tydelig målsetting nå om å greie 8 prosent og få inn Ola på andremandatet i Oslo. Pilene har pekt i riktig retning, men litt saktere enn vi hadde håpa fram til nå. At vi virkelig får et løft når det nærmer seg valgdagen er helt fantastisk, Melby.

Partileder og 1. kandidat i Oslo, Guri Melby og andrekandidat Ola Elvestuen kan juble for Opinions siste Oslobarometer. Der ligger begge an til å komme inn på Stortinget til høsten.

Jan ute, Jon inne

Denne målingen er dårlig nytt for Senterpartiet, som i likhet med i resten av landet faller tydelig i hovedstaden. Med 2,8 prosents oppslutning (- 2,5) ligger ikke Jan Bøhler an til å komme inn på Stortinget. En som derimot kan juble over denne målingen er Frps andrekandidat Jon Helgheim, som ligger an til å komme inn på Stortinget med 8,2 prosents oppslutning, en framgang på 3,7 prosentpoeng siden den svært dårlige mai-målingen til FrP.

– Dette var hyggelig. Jeg syntes målingene varierer for mye både nasjonalt og lokalt, men det er hyggelig å få en liten oppmuntring, sier Helgheim, som i flere andre målinger har ligget an til å ikke komme inn på Stortinget til høsten.

Frps andrekandidat i Oslo, Jon Helgheim, er inne på Stortinget i denne målingen.

Arbeiderpartiet ser en liten tilbakegang på 1,4 prosentpoeng siden mai, men denne er godt innenfor feilmarginen.

– Målingene svinger, men viser nok en gang at Oslo-folk ønsker Arbeiderpartiet tilbake i regjering og Jonas Gahr Støre som statsminister, sier leder i Oslo Ap, Frode Jacobsen.

Høyre måles her til svært lave 19,9 prosent, en tilbakegang på hele 7,5 prosentpoeng siden mai. Bakgrunnstallene viser at Høyres velgere i stor grad hopper over til partiet Venstre. Men som tidligere nevnt må Høyres svake tall tas med en klype salt.

– Vi er vant til at i Oslo ligger vi som regel godt over landssnittet. Nå jobber vi for å redde sjettemandatet vårt, og til det er denne målingen åpenbart for dårlig. Men jobben vi skal gjøre er uansett den samme, sier leder i Oslo Høyre, Heidi Nordby Lunde.

Unge velgere

Valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning Johannes Bergh merker seg også at resultatene til særlig Høyre virker unaturlig lavt og at SV kan ha blitt målt for høyt.

– Det er sånt som skjer av og til med meningsmålinger. Alle målinger har feilmarginer, det vet vi, men i tillegg slår tilfeldighetene av og til ut. Det er en statistisk lov at innimellom får man et resultat som ikke stemmer der tilfeldighetene har spilt oss et lite puss. Det er fornuftig å tenke at dersom en måling ikke stemmer overens med andre målinger bør man være litt kritisk, sier Bergh.

Samtidig understreker han at resten av målingen preges av trender man også kan se på andre målinger. Både at Høyre går noe tilbake mens FrP går noe fram, men særlig at miljøpartiene styrker seg.

– Det skyldes delvis debatten vi har hatt i Norge i etterkant av FNs klimarapport. Klima er blitt en del av valgkampen, og vi vet fra tidligere at klima og miljø er svært viktig for mange, særlig hos unge velgere. Det ligger et mobiliseringspotensial i den saken bare den kommer på dagsordenen. Det ser vi utslaget av nå, sier Bergh.

Hold deg oppdatert. Få daglige nyhetsbrev her.

---

Om målingen

  • Oslo-barometer for august er gjennomført og analysert av analysebyrået Opinion. Det er basert på 609 telefonintervjuer ved et tilfeldig utvalg. 82 prosent har avgitt svar om partipreferanse ved stortingsvalg
  • Denne enkeltmålingen har enkelte svært tydelige utslag som foreløpig ikke vises på andre stortingsvalgmålinger. Opinion skriver i en e-post at det er stor usikkerhet heftet til særlig det gode resultatet til SV og det dårlige resultatet til Høyre. Samtidig understreker de at de ikke kan manipulere og vekte data skjønnsmessig, men holder fast ved metodene de alltid bruker i politiske målinger.
  • Telefonintervjuene er gjennomført 16.–18. august 2021
  • Feilmarginen er mellom 1,7 og 3,5 prosent, og er størst for de største partiene
  • Dersom denne målingen hadde blitt valgresultatet ville det gitt følgende mandatfordeling: Ap 5, H 4, SV 3, MDG 2, FrP 2, V 2, R 1. Nytt av året får Oslo et utjevningsmandat, men hvem som kaprer dette er fortsatt usikkert
  • Sammenlignet med tilsvarende måling i mai er endringen for partiene følgende: Ap -1,4, SV +1,8, R +0,3, Sp -2,5, Krf -1,2, V +3,6, MDG +3,5, H -7,5, Frp +3,7, Andre -0,2.

---

Mer fra Dagsavisen