Politikk

Vil fortsette norsk oljeleting tross ny skrekkrapport

FNs generalsekretær ber innstendig alle land om å slutte å lete etter mer kull, olje og gass etter ny katastroferapport. Det sier de store norske partiene nei til.

– Dette bør være valgkampens viktigste tema. Dette har eksistensiell betydning. Hvis verden brenner bort og renner bort i flom bør dette ha litt høyere rang enn alt mulig annet rart som diskuteres, sier Arbeiderpartiets klimapolitiske talsperson Espen Barth Eide til Dagsavisen.

Mandag kom del én av den nyeste rapporten fra FNs klimapanel IPCC. Rapporten tegner et dystert bilde av hvordan vi ligger an i kampen mot katastrofale klimaendringer. Målet i Parisavtalen om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grad virker svært urealistisk, selv med store globale utslippskutt. Havene stiger raskere enn man tidligere har trodd, og ekstremvær som flom, tørke, skogbranner og regn har blitt og vil bli langt vanligere.

Kode rød

I en uttalelse kaller FNs generalsekretær António Guterres rapporten for «kode rød for menneskeheten».

– Denne rapporten må bli dødsstøtet for kull og fossile energikilder, før de ødelegger planeten vår, sier han, og ber samtidig alle verdens land om å slutte all leting etter fossilt brensel. Det samme konkluderte Det Internasjonale Energibyrået IEA med i en rapport tidligere i år. Skal vi nå klimamålene må hele verden slutte å lete etter nye fossile ressurser. Det vi allerede har funnet må bli det siste.

Kort tid etter at mandagens rapport ble lagt fram var de små partiene på Stortinget SV, MDG, Venstre og Rødt raskt ute og mente tallenes tale var så klar at Norge må si nei til all leting etter nye olje- og gassfelt, slik FN ønsker. Men de store partiene Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet mener det fortsatt finnes rom for nye, uoppdagede olje- og gassfelt i Norge, selv om klimakrisa er her nå.

Barth Eides og Arbeiderpartiets poeng er at man må gjøre noe med etterspørselen etter fossil energi, ikke kutte ut produksjonen samtidig som verden har et stort behov for kull, olje og gass. Når etterspørselen går ned vil produksjonen automatisk gå ned.

Klimapolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Espen Barth Eide mener klima må bli hovedsaken i valgkampen etter FNs siste klimarapport, som tegner et dystert bilde av kampen mot klimaendringene.

– Men vi har for lengst tatt innover oss at olje- og gasseksporten vil falle kraftig i årene som kommer. Det er gammel nytt. Framtidas jobber ligger i fornybare og bærekraftige teknologier, som karbonfangst, havvind, batteriteknologi og hydrogen, nettopp fordi vi skjønner at etterspørselen etter olje og gass vil gå ned. Vi vil på ingen måte produsere mer enn det verden trenger, men i ingen av disse scenarioene slutter vi med olje- og gass til uka, sier han.

– Det handler vel ikke om å stenge alle kraner til uka, men å slutte å lete etter mer enn vi allerede har funnet?

– Vi vil ikke lete etter mer enn hva som kan forvares. Det vil få avtagende relevans å lete framover, men vi vet ikke når det blir. Det er også stor forskjell mellom å for eksempel lete rundt eksisterende felt der det allerede finnes infrastruktur. Det blir litt for forenklet å bare si ja eller nei til mer leting, sier Barth Eide.

OPEC og Russland

Også nestleder i Fremskrittspartiet, Ketil Solvik-Olsen, peker på noe av det samme. Han viser også til at dersom Norge kutter i vår oljeproduksjon nå vil andre land stå klare til å ta vår plass.

– Hvis vi faser ut vår olje- og gassproduksjon, er det økt økonomisk innflytelse og makt til Russland og kanskje OPEC-land. Så lenge miljøbevegelsen sier verden har mer olje og gass tilgjengelig enn vi kan bruke, forstår de at det ikke er ressursknapphet. Spørsmålet blir hvem som produserer og hvordan bruke alternative energikilder, sier han til Dagsavisen.

Han viser blant annet til at i deler av verden, som i Kina og andre deler av Asia, satses det fortsatt videre på kull, og de siste årene har man bygd en ny gassledning fra Russland til Tyskland under Østersjøen.

Fremskrittspartiets Ketil Solvik-Olsen advarer mot at Russland og OPEC vil fylle Norges sko dersom vi skulle slutte å utvinne olje- og gass.

– Det jeg hører fra SV, MDG og Rødt om å legge ned i Norge vil bare bety økt makt og innflytelse til Russland og OPEC. Det vil bety økt industrimakt til Kina, nettopp landene med størst utslippsvekst vil få mer å si. Norge, med en god tilnærming til miljø, menneskerettigheter, ytringsfrihet, vil få redusert innflytelse i klimapolitikken, sier han.

– Så du er ikke enig med FNs generalsekretærs klare oppfordring om å kutte ut all leting etter nye olje- og gassfelt i alle land?

– Jeg er ikke helt uenig med ham heller. Debatten går på to plan. Den norske går med en gang på «se hva de sier, da må vi kutte i Norge og norsk energiproduksjon». Vi produserer ikke kull i særlig grad. Poenget er bare at hvis vi kutter gassen, erstattes den heller av kull eller gass fra OPEC eller Russland.

Kutte utslipp

FNs klimarapport ble også tema i talen statsminister og Høyre-leder Erna Solberg holdt en Høyre-samling onsdag, der alle partitoppene og stortingsgruppen var samlet. Slik mener hun Norge kan bidra til handling i den alvorlige situasjonen:

– For det første skal vi kutte i våre egne utslipp med mellom 50-55 prosent i ikke-kvotepliktig sektor innen 2030, slik at vi når målene våre om å komme under to grader. For det andre skal vi skal sørge for nok insentiver og hjelp for å få til det store teknologiske skiftet i næringslivet, sier Solberg til Dagsavisen, og nevner hydrogensatsing, vindmøller til havs og grønn skipsfart som viktige satsingsområder for regjeringen.

Mer fra Dagsavisen