Kommentar

Høyres sanne ansikt

Linda Hofstad Helleland avslører Høyres innerste tanker.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Som leder av programkomiteen i Høyre stilte hun medlemmene av komiteen følgende spørsmål: Hvilket velferdssamfunn er det Høyre ønsker å ha, og hva skal det være? Det var ikke så vanskelig å svare på, kunne hun røpe overfor Høyres landsmøte lørdag morgen.

- Staten skal ikke være absolutt alt for alle, konkluderte Linda Hofstad Helleland. Og så la hun til at staten «skal være veldig mye for dem som trenger det mest». Alle andre vil ifølge henne klare seg best mulig på egen hånd. Videre poengterte hun at du og jeg ikke skal bli møtt av et stort og upersonlig system. Det er systemet som skal tilpasse seg den enkeltes livssituasjon.

Dette minner om det vi i tidligere tider omtalte som hjelp til verdig trengende.

—  

Det siste er det bred politisk enighet om. Men det er interessant å gå bak ordene om at staten ikke skal være absolutt alt for alle. Umiddelbart vil nok mange nikke gjenkjennende til en slik politikk. Her ligger imidlertid Høyres samfunnssyn gjemt. De siste årene har vi sett stadig flere eksempler som går i retning av mer behovsprøvde ordninger.

Høyre lover å fortsatt gi gratis kjernetid og moderasjonsordninger i barnehager til lavinntektsfamilier. Partiet vil også ha en tilsvarende ordning med redusert foreldrebetaling i skolefritidsordningen for lavinntektsfamilier. Det er altså ikke lenger snakk om en universell ordning for alle, men et «gode» du får dersom du er fattig nok. Dette minner om det vi i tidligere tider omtalte som hjelp til verdig trengende. Det er en uverdig politikk. Barnetrygden er eksempel på en universell ordning som gis uavhengig av foreldrenes økonomi.

Det var spesielt to stridsspørsmål som det var spesiell interesse for på Høyres landsmøte lørdag formiddag. Det ble kampvotering om generell bevæpning av politiet og forslaget om å oppheve loven som forbyr kjøp av sex. I begge dissensene vant programkomiteens flertall avstemningene. Det ble nei til skarpe våpen i beltet på politifolk landet rundt. Det er positivt at Høyre legger seg på en mykere linje enn Fremskrittspartiet. Erfaringene fra andre land viser at vold fort kan avle vold. Det er bare å se til USA.

Videre sa landsmøtet ja til å oppheve loven som forbyr kjøp av seksuelle tjenester. Dette ble begrunnet med behovet for å bedre sexarbeidernes situasjon. Om seksarbeiderne kan regnes som verdig trengende, kan nok diskuteres.