Kommentar

Hardt ut mot Solberg

Opposisjonen korona-filleristet statsministeren i Stortinget.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Koronakommisjonen summerte sitt hovedbudskap i 17 punkter. Bare ett punkt, det første, var positivt for regjeringen. Her heter det at myndighetenes håndtering av pandemien har samlet sett vært god. Årsaken er at Norge er blant de landene i Europa som har lavest dødelighet og som er minst rammet økonomisk. De 16 andre punktene er mer eller mindre en slakt av regjeringens beredskap mot pandemien og håndteringen av krisen.

Det mest alvorlige anklagepunktet er at regjeringen visste at pandemien var den nasjonale krisen som var mest sannsynlig, og som ville ha de mest negative konsekvensene. Likevel var ikke regjeringen forberedt da den omfattende og alvorlige covid-19-pandemien kom. Smittevernloven åpner for å stenge ned skoler og virksomheter. Likevel er det ikke laget scenarioer, planer eller gjennomført øvelser for å bruke disse virkemidlene. Regjeringen visste at det vile bli vanskelig å skaffe smittevernutstyr under pandemien. Regjeringen hadde ikke sørget for å bygge beredskapslager.

Dette var ingen god dag for Erna Solberg i Stortinget.

Regjeringen manglet en plan for å håndtere importsmitte da det kom en ny smittebølge i Europa høsten 2020. Regjeringen vurderte ikke summen av lettelsene i tiltakene utover mot sommeren 2020, og den hadde ingen plan for å håndtere økende smitte over grensene. Koronakommisjonen peker også på at de økonomiske kostnadene ved pandemien blir høye, og at barn og unge bærer en stor byrde. Konsekvensene kan vise seg å vare utover i livsløpet til dem som er unge i dag.

Koronakommisjonens dom over Solberg-regjeringen er like brutal som Gjørv-kommisjonens dom over Stoltenberg-regjeringen for sviktende sikkerhetsberedskap ved terrorangrepene 22. juli 2011. Jens Stoltenberg tok ansvar og beklaget overfor Stortinget. Før statsminister Erna Solberg mandag skulle redegjøre for Stortinget om koronakommisjonen, var det et spørsmål om hun ville beklage svikten i helseberedskapen slik Jens Stoltenberg beklaget svikten i sikkerhetsberedskapen.

Nei, da. Statsminister Erna Solberg har ikke for vane å beklage. Hennes redegjørelse for Stortinget var en eneste lang ansvarsfraskrivelse og bagatellisering av koronakommisjonens harde kritikk av den mangelfulle helseberedskapen. Hun burde ha innrømmet skyld for at Norge var total uforberedt på den verste helse- og økonomiske krisen i etterkrigstiden. Hun viste i stedet til at Norge hadde planer for en influensapandemi, uten å opplyse om at vaksine tok knekken på influensaen for mange år siden.

Statsministeren baserte sitt forsvar på kommisjonenes påpekning av myndighetenes håndtering samlet sett var god. Hun innrømmet riktig nok at man manglet beredskapslager for smittevernutstyr slik kommisjonen har påpekt. Statsministeren er også enig i at vedtaket om å stenge ned landet skulle ha vært tatt av regjeringen slik Grunnloven bestemmer, og ikke av Helsedirektoratet. Ut over dette var det smått med innrømmelser. Erna Solberg lovet at regjeringen skulle lære av eventuelle feil. Kommisjonen skal fortsette å arbeide. Det skal ende med en stortingsmelding som antakelig ikke vil komme før etter valget. Da har landet trolig en annen statsminister.

Solbergs utfordrer som statsminister, Ap-leder Jonas Gahr Støre, var først ute i ordskiftet. Han var hard i sin kritikk av regjeringen. Han listet opp en rekke av de kritiske punktene i rapporten. Det ga et helt annet inntrykk av innholdet enn statsminister Solbergs gjenfortelling. Kommisjonen forteller om alvorlig svikt. Støre sa at statsministeren undervurderer grovt kommisjonens kritikk. og at statsministerens ansvarsfraskrivelse var oppsiktsvekkende.

Frps Sylvi Listhaug var også hard i klypa. Hun gikk blant annet til rette med regjeringen for dårlig håndtering av importsmitte og kontroll på grensen. Listhaug mente at vaksineprogrammet var for dårlig. Norge ligger på 37. plass når det gjelder vaksinering av befolkningen. Departementet hadde hatt ett møte med AstraZeneca. Ut over dette har ikke regjeringen gjort noe for å skaffe landet flere vaksiner.

Sps Marit Arnstad dro hardt til og understreket at det var en alvorlig sak at regjeringen ikke hadde vært forberedt. Hun minnet om at Erna Solberg og Høyre gikk til valg på et løfte om å bedre landets beredskap. Arnstad mente at kommisjonens rapport er pinlig for statsministeren.

Sp-leder Audun Lysbakken var også meget tydelig. Han kalte Erna Solbergs redegjørelse for et mønster av bortforklaringer. Også han fant det oppsiktsvekkende at statsministeren ikke kommer med mer selvkritikk. Den manglende evnen til å erkjenne feil har blitt en gjenganger for denne regjeringen, slo Lysbakken fast.

Dette var ingen god dag for Erna Solberg i Stortinget. Og det kommer mer. Vær trygg på det.