Kommentar

Aps rusproblem

«Alt» handler om rusreformen før Arbeiderpartiets landsmøte. Det stiller andre saker i skyggen.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Hege Ulstein

Kommentator i Dagsavisen

Rus, abort, atomvåpen, og asyl. Det ligger an til å bli de vanskeligste konfliktsakene på Arbeiderpartiets landsmøte, som starter torsdag.

Møtet er heldigitalt, og avsluttes lørdag ettermiddag. Det blir ingen landsmøtefest, ikke noe prating i korridorene, ikke noen AUF-møter i trappa, ikke hektiske overtalelser over en øl eller kaffe, slik det pleier å være. At Aps landsmøte blir heldigitalt, gjør det uforutsigbart. Andre partier har erfart at det kan skape til dels store overraskelser for partiledelsen når alle sitter bak hver sin pc på Teams eller Zoom.

I stedet har den største konfliktsaken blitt diskutert heftig i redigerte og sosiale medier. Lydnivået er høyt og ordene store, spesielt når det gjelder tilhengerne av rusreformen. Der brukes uttrykk som å “være på riktig side av historien”. Enkelte mener at Ap er ferdig som et troverdig sosialdemokratisk parti dersom landsmøtet ikke sier ja til den blå regjeringens rusreform. I Ap er så å si alle som én enige om at det er galt å straffe rusavhengige mennesker. De skal ha helsehjelp. Der er i stor grad dagens politikk, også, selv om den er mangelfull. Uenigheten handler om ungdommene våre. Tilhengerne mener at en avkriminalisering er det beste også for dem. Motstanderne mener at det vil være å fjerne et viktig verktøy i arbeidet for å holde ungdom unna eller får dem ut av skadelig rusbruk.

Landsmøter har sin egen dynamikk. Det skal hestehandles, argumenteres, overbevises og presses. Derfor er det risikosport å spå utfallet av en sak før møtet er i gang. Likevel: Akkurat nå ser et ut til å være mest sannsynlig at Ap kommer til å avvise regjeringens reform. Det vil i så fall neppe utløse den store katastrofen mange spår.

Redaksjonskomiteen, ledet av Anniken Huitfeldt, har vært i gang i lang tid før landsmøtet åpner. De har lett etter et kompromiss. Det tror jeg ikke de kommer til å finne. Et landsmøte, eller en stortingskomité for den del, kan ikke ta på seg å finne ut av en juridisk floke der noe er avkriminalisert for én gruppe (avhengige), men ikke for en annen (ungdom og rekreasjonsbrukere). Når Rusutvalget og regjeringen ikke har gjort den jobben, er løpet kjørt - i denne omgang. Alternativet for komitéen kunne være å si nei til avkriminalisering, men ja til et påtaledirektiv eller rundskriv fra Riksadvokaten, som slår fast at rusavhengige ikke skal straffes, slik Rune Solberg Swahn, som tilhørte Rusutvalgets mindretall, har foreslått. Men det er helt umulig å se for seg at tilhengerne av avkriminalisering vil kunne godta det. På den annen side vil meningsmotstanderne ikke godta avkriminalisering rund baut. Da ligger det an til en kampvotering over full avkriminalisering.

Selv om AUF og de store byene er sterke tilhengere av reformen, er det langt fra sikkert at de får flertall. Utover i landet er mange skeptiske, for ikke å si klare motstandere. For en del tvilere har den insisterende agitasjonen om at de er på feil side av historien, ikke baserer seg på fakta og ikke er ordentlige sosialdemokrater hvis de sier nei, framstått som usaklig og arrogant, og virket mot sin hensikt. Selv om svært få snakker høyt om det, er det også et poeng at Arbeiderpartiet kanskje ikke bør bruke sitt landsmøte på å sørge for en viktig politisk seier for Venstre, rett før et valg. Lista over eksempler på at Ap har brent seg på ansvarlighet og kompromissvilje overfor Høyre-regjeringen, begynner å bli lang og vond.

Solberg-regjeringens herjinger med abortloven har ført til at mange har mistet tålmodigheten

På den forberedende pressekonferansen tirsdag ville ikke Ap-leder Jonas Gahr Støre si rett ut hva han mener. Men det er ikke så vanskelig å lese ham. Da jeg spurte ham om det kan tenkes at en eventuell ny rødgrønn regjering lager en annen og bredere reform etter valget, sa han at «dette er en stor reform på tampen av en stortingsperiode. Det er ikke farlig om vi må ta tak i dette etter valget. Selv med reformen vi har nå, må vi bruke mye tid i neste periode. Denne reformen handler bare om en endring av legemiddelloven». Han er opptatt av at en rusreform må være mye mer ambisiøs, ikke minst når det gjelder å ruste opp behandlingstilbudet til rusavhengige og hjelpeapparatet rundt ungdom. Han peker på at det dreier som to solidaritetshensyn: Solidaritet med de rusavhengige som trenger helsehjelp på den ene siden, og solidaritet med ungdom som må hindres i å komme inn i rusproblemer, på den andre siden.

AUF har jobbet systematisk for å få gjennom et vedtak om at Norge skal slutte seg til et internasjonalt forbud mot atomvåpen. Den saken kan de faktisk vinne, ikke minst fordi de har fått med sag mange seniorer i partiet. En utvidelse av adgangen til selvbestemt abort til uke 18 i svangerskapet, har også ganske gode odds for å bli vedtatt, dersom saken kommer til votering. Solberg-regjeringens herjinger med abortloven har ført til at mange har mistet tålmodigheten og ønsker å fjerne nemndene helt. Og - som alltid, nesten, på et Ap-landsmøte - kan det bli konflikt rundt asylspørsmålet, og da særlig når det gjelder rettighetene til barn.

Før Støres pressekonferanse tirsdag, arrangerte Institutt for samfunnsforskning et webinar om sosialdemokratiets rolle i det 21. århundre. «Sosialdemokratiet bygger på den ville idé at folk kan skape sitt eget samfunn. Et samfunn som aldri blir ferdig, det skapes hele tiden ved at vanlige folk løfter, sikrer og bedrer sine levekår», sa partiveteran Gudmund Hernes der.

Så får vi se om det blir rom for de store tankene når Aps delegater samles foran hver sin skjerm.