Kommentar

Listhaugs dommedag

Sylvi Listhaug tar oppgjør med Fremskrittspartiets periode i regjering.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Kjell Werner

Ansvarlig redaktør i Avisenes Nyhetsbyrå (ANB)

Nå skal Frp bruke oljepenger over en lav sko. I en kronikk under overskriften «Dommedagsprofetier for norsk økonomi» tar Listhaug avstand fra regjeringens prognoser slik de framkommer i perspektivmeldingen. Embetsverket i Finansdepartementet levnes liten ære, og statsminister Erna Solberg får på pukkelen.

Listhaug viser til Solbergs uttalelse om at «Det som spiser opp handlingsrommet er at folk lever lenger». Frp-nestlederen tar avstand fra at eldre mennesker utgjør en samfunnsbelastning som spiser opp det økonomiske handlingsrommet. Vi har ikke behov for å ta statsministeren i forsvar, men her leser Listhaug perspektivmeldingen som en viss mann leser Bibelen.

Erna Solbergs poeng er nemlig at det blir stadig færre yrkesaktive bak hver pensjonist. Misforholdet dobles fram mot 2060. Det finansielle gapet øker, og det skjer samtidig som oljeinntektene avtar. Dette er et utviklingstrekk som har vært beskrevet i en årrekke. Og dette ble grundig omtalt i perspektivmeldingen som ble lagt fram i 2017. Da var Frp-leder Siv Jensen finansminister og Sylvi Listhaug var statsråd.

Listhaug leser perspektivmeldingen som en viss mann leser Bibelen.

—  

Det er på sin plass å sitere fra 2017-meldingen til Jensen, Listhaug & co: «Vi blir flere eldre, og vi lever lenger. Det er godt nytt. Men utfordringen er at utgiftene i staten om ti-femten år begynner å voksne mer enn inntektene». Godt sagt. Fire år senere er dette like gyldig. Forskjellen er bare at vi nå har dårligere tid på oss. Den andre forskjellen er at Frp ikke lenger sitter i regjering. Partiet har dessverre ikke lært stort av sju år i regjeringsposisjon.

Samtidig varsler finansminister Jan Tore Sanner (H) at regjeringen vil holde igjen på bruken av oljepenger i neste års statsbudsjett. Målet er å komme innenfor rettesnoren for handlingsregelen på 3 prosent. Regjeringen har i år lagt opp til å bruke 363 oljemilliarder, noe som tilsvarer 3,3 prosent av oljefondets verdi. For å komme ned på 3,0 må politikerne kutte over 30 milliarder kroner neste år.

Sylvi Listhaug mener det er altfor tidlig å stramme inn så mye. Hun ønsker i stedet «bygge landet» med flere oljemilliarder. Frp vil tappe fra selve oljefondet, ikke bare høste avkastningen fra pengeplasseringen på 11.000 milliarder. Med en slik politikk blir ikke oljefondet lenger en evighetsmaskin som også kommer neste generasjon til gode.

Det var daværende finansminister Siv Jensen som i 2017 sørget for å stramme inn på handlingsregelen. Fireprosenten ble erstattet med tallet tre. Men det var da og ikke nå. Frp er igjen i opposisjon og oppfører seg som om de borgerlige allerede har tapt høstens valg. Nå er Frp bare ute etter velgere. Eventuell maktposisjon må vente.