MOTVIND: Kommunalminister Jan Tore Sanner sliter med å dra i land kommunereformen. Den siste uka har det vært hemmelige møter på Stortinget i et forsøk på å lande støtte til reformen. FOTO: GORM KALLESTAD/NTB SCANPIX

Høyre vingler mest

Kommunereformen har forsvunnet inn på bakrommet.

Bak lukkede dører sitter ledelsen i Høyre, Frp, Venstre og KrF og tautrekker om tvangssammenslåinger av kommuner og fylker. Hemmelighetskremmeriet står i skrikende kontrast til den åpenheten regjeringen og Stortinget forespeilet for prosessen med den største kommuneomveltningen på mer enn 50 år. Ukas hemmelige møtevirksomhet er en siste krampetrekning for å berge restene av en reform som ikke har gått på skinner for regjeringen, for å si det forsiktig.

Bare 22 prosent av landets lokalpolitikere er fornøyd med regjeringens gjennomføring av kommunereformen viser en undersøkelse Kommunal Rapport har foretatt. Lokale folkeavstemninger viser at de mindre kommunene betakker seg for å slå seg sammen med de større nabokommunene. Debatten har vist at flertallet av våre fylker vil beholde sin størrelse og identitet. Regjeringens opprinnelige mål om 10 regioner og ned mot 100 primærkommuner, er skrumpet inn.

Frivillighetslinjen som har vært en forutsetning for reformene, er forlatt. Nå vil regjeringen bruke tvang for å redde stumpene. I Stortingets korridorer går det ville rykter om at regjeringen vil slutte sammen med tvang Finnmark og Troms og Hedmark og Oppland. Jeg tror det ikke før jeg får se det.

Les også: Sp vil gi gass for kommunerevers

Derimot så tror jeg at regjeringen vil foreslå å tvangssammenslå om lag 10 mindre kommuner som «står i veien» for større kommuner. Venstre er med på dette, mens KrF teller på knappene. Nå spiller det ingen rolle hva KrF teller seg fram til. Regjeringen har flertall for tvangstanken med Venstre på laget. Det er ikke lett å forstå at Johan Sverdrups gamle parti stiller opp for sentralmakten mot lokaldemokratiet. Men nå har det da heller aldri vært lett å bli klok på Venstre. Spesielt ikke i den siste stortingsperioden.

Heldigvis er ikke Ap med på tvangslinjen. Partiet har lovet å gjøre om på vedtak om tvangssammenslåinger for kommuner som vil ut av tvangsekteskap, hvis partiet får regjeringsmakten etter valget.

Dette har fått kommunalminister Jan Tore Sanner (H), Frp og Venstre til å gå av skaftet. De gir kraftig uttrykk for at det er opposisjonen og Ap spesielt som har ødelagt reformen. Det er å snu saken fullstendig på hodet. Regjeringen har et solid flertall på Stortinget. Den trenger ikke Aps stortingsrepresentanter til å få kommunesammenslåingene på plass.

Opposisjonens jobb er å opponere mot det opposisjonen er imot. Å drive politikk på en så viktig sak som forandring av Kommune-Norge, er ikke å «vingle» som høyresiden hevder. Poenget er at kommunesammenslåingene bør skje frivillig og ikke med tvang. Det mente også regjeringen og kommunalminister Jan Tore Sanner (H) da han la fram forslaget om kommunereform i 2014. Nå har pipa fått en annen lyd.

Frivillighet ble understreket på Aps landsmøte for to år siden. Jeg satt ved siden av tidligere kommunalminister Gunnar Berge da landsmøtet vedtok resolusjonen om kommunene. «Der røyk Sanners reform», sa Gunnar som ikke trodde det var mulig å få på plass en så omfattende endring uten en viss bruk av tvang.

Les også: – Ap bør lytte til ordførerne sine

Gunnar Berge vet hva han snakker om. Da han som kommunalminister la fram forslag om sammenslåinger på 1990-tallet, var Høyre og Senterpartiet sterkt imot. Høyre sørget for at Stortinget vedtok at sammenslåinger skulle skje frivillig og ikke med tvang. Og da Stortinget i 1956 behandlet Schei-komiteens omfattende forslag til ny kommuneinndeling var det Høyre og Bondepartiet som var sterkest imot. Hvis det er noe parti som har vinglet i synet på kommunestruktur og bruk av tvang, er det Sanners Høyre.

Det burde ideelt sett ha stått et bredt flertall bak jobben med å tegne et nytt kart over Kommune-Norge. Dette kunne kanskje regjeringen ha fått til hvis den hadde anstrengt seg mer for å bli enig med opposisjonen og ikke endret spillereglene underveis. Nå er det for sent. Lokaltoget har gått.