Dagbladet og det kaldeste av alle monstre

Tirsdag 20. februar skriver Dagbladet på lederplass at «[d]et siste dette landet trenger er en stat som stadig utvider grensene for sin egen makt». Dagbladet skriver om såkalt digitalt grenseforsvar og om beredskapslover.

Overvåkingssamfunnet og ekstraordinære fullmakter til den utøvende makt og forvaltningen er åpenbart temaer som burde bekymre. Overvåking har spesielt vært et viktig tema siden Snowden-avsløringene begynte å komme forsommeren 2013.

Men mere makt til staten har vi dessverre fått oppleve nokså konsekvent. Offentlig sektor eser ut. Og det spiller knapt noen rolle hvem som sitter med regjeringsmakten.

Vi feirer hver vår vår grunnlov og frihet, men hvor mye frihet gir egentlig demokratiet og Grunnloven oss med denne maktutvidelsen? Denne maktutvidelsen Dagbladet advarer mot, har over lang, lang tid vært et vedvarende problem. Er det nå slik at Dagbladet erkjenner dette – om staten, Nietzsches kaldeste av alle monstre?


J.K. Baltzersen er redaktør av antologien Grunnlov og frihet: turtelduer eller erkefiender?

Foto fra Flickr.