Åpent brev til om radikalisering til BLD og JD

ETTERLYSNING: Vi etterlyser et tverrfagelig nasjonalt samarbeid for å forebygge radikalisering av ungdom. Signert: Yousef Bartho Assidiq, Linda Alzaghari og Shoaib Sultan.

Vi etterlyser en ny konkret handlingsplan utformet av både Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.

De siste årene har vi sett en økende trend av barn og unge som legger fra seg skolebøkene for å reise til fremmede land for å utruste seg med gevær og granater.

De siste årene har vi sett en økende trend av ungdom som lar seg fascinere av voldsideologier og antidemokratiske overbevisninger.

De siste årene har vi sett en økende trend av ungdom som faller langt utenfor fellesskapet og langt ut av samfunnet tilsynlatende uten at noen reagerer - før det er for sent.

Handlingsplanen utformet av Justisdepartementet i 2010 var utdatert og mangelfull allerede da den kom ut. Vi kan ikke forebygge radikalisering og ekstremisme med lover og politimakt alene.

Vi trenger en kunnskapsbasert tverrfaglig handlingsplan for forebygging av radikalisering og ekstremisme som tar i bruk alle de ressursene som finnes i etatene, organisasjonene, institusjonene, moskeene, forskermiljøet og i frivilligheten.

Vi oppfordrer den nye regjeringen til å sette ned et utvalg som kan jobbe med en langsiktig tiltaksplan mot radikalisering blant unge muslimer, med særlig vekt på forebygging av utenforskap og fremmedgjøring.

Dette håper vi er prioriterte oppgaver både hos Barne- og inkluderingsminister Solveig Horne og hos Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Med vennlig hilsen,
Yousef Assidiq (Minhaj Konfliktråd), Linda Alzaghari (Minotenk) og Shoaib Sultan (Antirasistisk Senter)