Debatt

Kampen mot ungt utenforskap

Det er dessverre mange grupper som føler på utenforskap - av ulike årsaker. Å snakke med dem det gjelder er et godt sted å starte.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Samfunnsaktører rundt om i landet gjør seg nå klare for «politisk festival» i Arendal. Vi gjorde et søk på «ungt utenforskap» i programmet for Arendalsuka. Antall treff ble 47. Det er mange møter på få dager! Vi håper de får god oppslutning – ikke minst blant politikerne.

Utenforskap handler ikke bare om å bli inkludert i skole- og arbeidsliv. Det handler også om lavere deltakelse i idrett og fysisk aktivitet, med de omkostningene det har for samfunnet og for enkeltpersonene det gjelder - i form av dårligere helse og flere psykiske utfordringer.

Nylig ble det rapportert om masseslagsmål blant ungdommer i tilknytning til Norway Cup i Oslo. Ingen av de involverte var deltakere på cupen. De var publikum. De sto bokstavelig talt utenfor. Kanskje ufrivillig satt på sidelinjen?

Politimesteren i Oslo ønsker en debatt om politiets virkemidler mot unge kriminelle og Frp har foreslått flere tiltak som handler om strafferammer og -metoder. Vi mener det er for sent å komme med tiltak når politiet er involvert. Mye kunne vært gjort tidligere for at ungdommene som sloss selv kunne vært ute på banen og kjent på mestring og idrettsglede.

Kvinne brunt hår smiler
Kvinne blond smiler

Da vi fikk ny kulturminister rett før ferien, var overskriften «Familien hadde ikke råd til å kjøpe korpsuniform til henne» i en sak der vi kunne lese at det heldigvis løste seg både når det gjaldt korpsuniform og kontingent til taekwondoklubben.

Økonomi som barriere for deltakelse i idrett og fysisk aktivitet har fått mye oppmerksomhet. Og det er bra. For det er ikke riktig at familiens økonomi skal avgjøre om barn og unge kan delta eller ikke. Men ungt utenforskap knyttet til deltakelse i idrett og fysisk aktivitet handler om mer enn å få dekket kontingent og utstyr.

Det er dessverre mange grupper som føler på utenforskap – av ulike årsaker. Redd Barna gjennomførte i 2019 prosjektet «Oppdrag 31: Rett på fritid». Da pekte barn og unge selv på transportutfordringer, prestasjonspress og psykisk helse, tilgjengelighet og inkludering, samt mangel på møteplasser som barrierer for deltakelse i fritidsaktiviteter – i tillegg til penger. Å snakke med dem det gjelder er et godt sted å starte.

Kommunene må fange opp og ha dialog med barn og unge som potensielt kan yppe til bråk i framtiden.

Fritidserklæringen, som er undertegnet av regjeringen, KS og en rekke organisasjoner, slår fast at barn og unge skal ha mulighet til å delta i minst én organisert fritidsaktivitet. Erklæringen er et viktig signal til lag og organisasjoner, men det meste av fritiden tilbringes utenfor organisasjonene.

Vi tror ikke at vi nødvendigvis får flere i fysisk aktivitet, og vi klarer antakelig heller ikke å forebygge hendelser som den vi nylig så på Ekerbergsletta, hvis forutsetningen er å være med i en organisasjon. Det må være mulig å ha en aktiv fritid også utenom den organiserte delen.

«Ensomhet er en av våre største utfordringer innenfor folkehelsen», er et utsagn vi ofte hører. Det er vi enige i. Derfor trenger vi et variert tilbud av åpne og tilgjengelige møteplasser i nærmiljøet. På denne måten kan alle finne noe som gir følelse av mestring og tilhørighet. En arena der de kan være aktive og utfolde seg fysisk og sosialt. Uten å møte barrierer som skaper utenforskap, gjerne også uten å måtte forholde seg til faste treningstider og uten fokus på konkurranse og prestasjoner.

Slik som for eksempel Game Streetmekka i Arendal legger opp til. Et prosjekt vi virkelig heier på og som vi mener har potensial til å bli et innovativt forbildeprosjekt som resten av landet kan se til og inspireres av.

Sunne kommuner har utformet åtte prinsipper for helsefremmende stedsutvikling. Blant prinsippene er tett dialog med innbyggerne – tidlig – når møteplasser skal utvikles. Det handler om å vite deres behov og utfordringer.

Klarer kommunene å fange opp og ha dialog med barn og unge som potensielt kan yppe til bråk i framtiden, og sørge for at de har et godt tilbud, kan vi unngå at de gjør nettopp det.

Det er vårt viktigste innspill til politikerne som vinner valget i september. I Arendal, i hovedstaden og i resten av landet!

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt