Debatt

Forsvaret svarer: Preges militæret av voldtekt?

Vi erkjenner at Forsvaret skulle gjort mer for å hindre at dette kan ramme våre ansatte og vernepliktige.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Fredrik Arstad Ognedal hevder i en kronikk i Dagsavisen 3. mars at militæret preges av voldtekt. Forsvaret startet 2018 en omfattende undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering. I 2020 svarte 10.118 på undersøkelsen.

30 personer av de 10.118, som tilsvarer 3 promille, svarte at de hadde vært utsatt for voldtekt. Det synes vi i Forsvaret er et høyt tall. Vi erkjenner at Forsvaret skulle gjort mer for å hindre at dette kan ramme våre ansatte og vernepliktige. Det er helt uakseptabelt og forkastelig at voldtekt skjer hos oss.

Ognedal viser selv til undersøkelsen fra NKVTS som viser at 22 % av alle norske kvinner har blitt voldtatt. I Studentenes Helse og Trivselsundersøkelse (SHoT) for 2022 svarer 5,2 % av studentene at de har blitt voldtatt. Selv om vi i Forsvaret anser tallet 0,3 % hos oss som høyt, kan dog påstanden om at Forsvaret «preges av voldtekt» synes noe urimelig.

Per Espen Strande, oberstløytnant og pressevakt i Forsvaret.

Mer fra: Debatt