Innenriks

Nesten en av fire norske kvinner har opplevd voldtekt i løpet av livet

I alt 23 prosent av norske kvinner og 4 prosent av norske menn sier de har opplevd å bli voldtatt minst én gang i livet, viser en ny undersøkelse.

Av Peter Tálos/NTB

Nesten 5.000 personer har svart på undersøkelsen fra Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS). Det er ni år siden sist en slik undersøkelse er gjort i Norge.

– Vold og overgrep er fremdeles et alvorlig samfunnsproblem i Norge, skriver forskerne bak den omfattende studien, som ble overlevert til justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) tirsdag morgen.

23 prosent av kvinnene svarer at har vært utsatt for voldtekt ved makt eller tvang, for sovevoldtekt, eller utsatt for overgrep før de fylte 13 år.

Halvparten som svarer at de ble utsatt for voldtekt med makt eller tvang, var under 18 år da overgrepet skjedde. 5 prosent oppga at de var blitt voldtatt da de var under 13 år av en person som var fem år eldre eller mer.

– Oppsiktsvekkende

Til sammenligning oppga 4 prosent av mennene i undersøkelsen at de var blitt utsatt for samme type overgrep.

– Det er oppsiktsvekkende høyt og høyere enn vi regnet med å finne. Vi ser at den rapporterte økningen i alvorlig vold gjelder spesielt for voldtekt ved makt og tvang, sier forsker Maria Teresa Grønning Dale ved NKVTS til NTB.

Da NKVTS sist gjennomførte en tilsvarende undersøkelse i 2014, svarte 9,4 prosent av kvinnene at de var blitt voldtatt i løpet av livet. Også da var omtrent halvparten under 18 år da de opplevde voldtekten.

I 2014 stilte ikke forskerne spørsmål om sovevoldtekt, noe som 11 prosent av kvinnene nå oppgir å ha vært utsatt for. Likevel oppgir 14 prosent av de spurte kvinnene, 4,6 prosent flere enn ved forrige undersøkelse, at de har vært utsatt for voldtekt ved tvang eller makt.

– Egentlig skulle vi jo helst sett at dette tallet var null, kommenterer forskeren.

Bekymringsfull utvikling

Økningen fra forrige undersøkelse i 2014 er bekymringsfull og vond å høre om, mener justisministeren.

– NKVTS konkluderer med at vold og overgrep er nokså vanlig i Norge. Det er trist, sier Mehl.

– Nå skal vi se på den forebyggende siden, men også hvordan man blir ivaretatt av helsevesenet, og gjennom en eventuell straffesak. Hver eneste voldtekt, hvert eneste slag er et offer for mye. Her må vi trappe opp innsatsen, sier hun.

Åtte departementer samarbeider om denne innsatsen, ifølge Mehl.

Skammer seg

Overgrepene mot kvinner blir som oftest utført av noen de kjenner. Partner, tidligere partner, en venn eller bekjent. Derfor oppgir også mange at de ikke melder fra, verken til helsevesenet eller politiet, om overgrepet. Kvinnene oppgir i stor grad at de føler skyld eller skam etter overgrepet.

– Det er en dramatisk utvikling når det gjelder voldtekt av kvinner, sier Grønning Dal.

– Vi vet ikke om den er reell eller om det er midlertidig, eller om det er økt på grunn av underrapportering tidligere.

Nesten halvpartene av de voldtatte kvinnene svarte også at de var redde å bli drept eller alvorlig skadd under overgrepet.

Undersøkelsen tar også for seg digitale seksuelle krenkelser, og 6 prosent av kvinnene svarer at de har vært utsatt for digitale krenkelser.

Vanlig med fysisk vold

Så mange som 40 prosent av alle de spurte, og nesten halvpartene av alle mennene, sier de har vært utsatt for minst én form for fysisk vold etter at de fylte 18 år. Både menn og kvinner opplever å bli utsatt for vold fra andre menn, men kvinner blir i langt større grad enn menn utsatt for alvorlig fysisk vold fra kjæresten eller en tidligere partner.

Menn opplever også vold, men denne er i større grad knyttet til hendelser utenfor hjemmet. De blir som oftest utsatt for vold av en de ikke kjenner, ofte i forbindelse med uteliv.

– Det er ingen tvil om at å forebygge vold må være en av tingene som må tas tak i. Vi er spesielt bekymret for de høye voldtektstallene blant unge norske kvinner. Folkehelseperspektivet kommer inn når vi ser at de som har blitt utsatt for flere typer vold, også har mye større risiko for helseplager i framtiden, sier Grønning Dale.

---

Fakta om vold og voldtekt i Norge 2023

Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress har gjennomført undersøkelsen Omfang av vold og overgrep i den norske befolkningen. Dette er første gang siden 2014 en slik undersøkelse er gjennomført i Norge. I undersøkelsen kommer det fram at:

  • 14 prosent av norske kvinner har vært utsatt for voldtekt ved vold eller tvang i løpet av livet. 11 prosent av kvinnene oppgir at de har vært utsatt for sovevoldtekt der de har vært ute av stand til å motsette seg et overgrep. 5 prosent av kvinnene opplyser at de har blitt voldtatt før de fylte 13 år.
  • For menn har 2 prosent oppgitt å ha blitt utsatt for voldtekt med tvang eller makt, 2 prosent å ha blitt utsatt for sovevoldtekt og 1 prosent at de var blitt utsatt for voldtekt før de var 13 år gamle.
  • En av 20 både, både kvinner og menn, oppga at de var blitt utsatt for digitale seksuelle krenkelser som filming eller å bli fotografert etter seksuelle hendelser. Mange hadde opplevd at bildene eller videoene ble delt eller at det ble truet med å bli delt.
  • Nesten 40 prosent av de spurte hadde vært utsatt for minst type fysisk vold etter fylte 18 år.
  • De fleste, både kvinner og menn var blitt utsatt for vold fra menn. Kvinner var mer utsatt for vold flere ganger, det er mye mer vanlig for kvinner enn for menn bli utsatt for vold fra en kjæreste, partner eller tidligere parter.

---

Mer fra Dagsavisen