Debatt

Hvorfor snakkes det ikke mer om kvalitet i barnehagene?

Store private barnehageaktører er viktige for barnehageutviklingen i Norge.

Oslo  20181206.
Illustrasjonsbilder, barnehage.
barn, barnehage, kjeledress, klær, vinter, fysisk lek, sand, kulde, leke, ensom, omsorg, hjelp, alene,

Modellklarert til redaksjonell bruk.
Foto: Gorm Kallestad / NTB
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Storberget-utvalget la nylig fram sin rapport: «Du er henta!». Rapporten foreslår ulike modeller for finansiering av barnehagene i Norge. I etterkant av lanseringen av rapporten ser vi at barnehagedebatten i liten grad handler om barnehagenes kvalitet og barnas beste. Bør kommunen få alt ansvar? Er store barnehagekjeder bra? Bør vi gjøre mer for å sikre de små barnehagene?

Jeg savner kvalitetsperspektivet i debatten. Som ansvarlig for fag og kvalitet i en av de største private barnehagekjedene, Espira, vil jeg gjerne løfte fram hvorfor kvalitet i barnehagen er viktig og hvorfor robuste barnehageeiere faktisk er viktige for barnehagenes kvalitet og for at barnehagebarna skal ha det best mulig.

Jeg vil hevde at store private barnehageaktører som Espira har vært og er viktige for barnehageutviklingen i Norge.

Jeg har lang erfaring innenfor barnehagefeltet. Mitt første møte med barnehagen var som uerfaren og ufaglært assistent. Barnehagen var heldigvis god, og jeg fikk lyst til å utdanne meg til førskolelærer. Senere har jeg også tatt en mastergrad i spesialpedagogikk, og jeg har jobbet og veiledet i godt over hundre kommunale og private barnehager i løpet av min karriere. Jeg har også jobbet med barnehageutvikling på nasjonalt nivå, i Utdanningsdirektoratet. Jeg mener derfor jeg har god greie på hva som utgjør kvalitet for barna i barnehager.

Jeg vil hevde at store private barnehageaktører som Espira har vært og er viktige for barnehageutviklingen i Norge. Ikke bare fordi vi har vært med å sørge for nok barnehageplasser til alle. Men aller mest fordi vi driver viktig og nyskapende kvalitetsarbeid, alltid med barnas beste i fokus. I Espira har vi for eksempel de siste årene utviklet en metodikk for kvalitetsvurdering og -utvikling. Dette har vi gjort i tett samarbeid med dyktige pedagoger fra barnehagene våre og fagmiljøer. Metodikken kaller vi for Espira BLIKK. Metodikken bygger på internasjonale anbefalinger og er helt i tråd med det som anbefales innenfor utdanningsfeltet for øvrig.

I Espira ønsker vi å sette barnehagekvalitet på agendaen. De siste årene har vi fortalt om og spredd våre erfaringer med Espira BLIKK, både nasjonalt og internasjonalt. Metodikken handler i hovedsak om at de barnehageansatte gjør interne vurderinger av barnehagens kvalitet, i tillegg til at de får en systematisk ekstern vurdering fra kollegaer i en annen barnehage. Dette gir dem et viktig kunnskapsgrunnlag for videre utvikling av pedagogisk kvalitet.

God kvalitet i barnehagen oppstår nemlig først og fremst når de ansatte utøver reflektert og god pedagogisk praksis i sitt møte med barna. Vi pleier å si at Espira BLIKK hjelper oss med et kontinuerlig utviklingsarbeid. Alltid med barnas beste i fokus.

Gjennom årene har jeg sett utallige varianter av pedagogisk praksis og varierende kvalitet i barnehagene. Dette gjelder alle typer barnehager. Jeg har sett dyktige og reflekterte ansatte, men også ansatte som aldri burde jobbet i barnehage. Barnehageforskning samsvarer med min erfaring, kvaliteten varierer i barnehagesektoren. Gjennomsnittlig er kvaliteten i norske barnehager «midt på treet». Sagt på en annen måte: Det er store forskjeller i hvordan de ansatte er sammen med barna i barnehagen.

Å bli møtt på en anerkjennende og god måte er viktig for alle barn.

Barna våre fortjener likeverdig og bedre kvalitet. Barnehagekvalitet kan være avgjørende for de mest sårbare barnas videre liv. Å bli møtt på en anerkjennende og god måte er viktig for alle barn. Min erfaring tilsier at det ikke er noe som tyder på at kvaliteten blir bedre i barnehagene bare vi blir «kvitt» de store private barnehageaktørene, eller dersom vi fratas muligheten til å lede kvalitetsarbeidet i egne barnehager. Snarere tvert imot. Vi er en del av løsningen, ikke en del av problemet. Vi har god kompetanse og vi arbeider systematisk med solide faglige satsinger.

Jeg ønsker meg en barnehagedebatt og barnehagepolitikk som handler om hvordan vi kan få best mulig barnehager for barn. Ikke en avsporing der vi glemmer hvem og hva dette egentlig handler om, nemlig barna.