Debatt

Likebehandling av barnehager er bra for barn, familier og samfunnet

I et innlegg i Dagsavisen etterlater Bjørnar Moxnes (Rødt) et inntrykk av at PBL ikke ønsker endringer i reguleringene og finansieringen av private barnehager. Men det gjør vi.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

PBL ønsker endringer som sikrer likebehandling av barn, uavhengig av hvilken adresse de bor på og hvilken barnehage de går i. Vi ønsker endringer som gir alle barnehageeiere insentiver til å bruke penger på høyere kvalitet.

Og vi ønsker endringer som gir kommunene verktøy til å kutte i tilskudd dersom det er private barnehager som ikke oppfyller vedtatte kvalitetskrav, eller gir sine ansatte ordnede lønns- og pensjonsbetingelser.

Bakgrunnen for innlegget er Storberget-utvalgets rapport om fremtidig finansiering av private barnehager. Flertallet i utvalget foreslår å fjerne private barnehagers rett til økonomisk likeverdig behandling. De foreslår å la kommunene styre barn bort fra private barnehager foreldrene foretrekker og over til kommunale barnehager som ikke har nok søkere.

Og de foreslår å fjerne den forutsigbarheten barnehager trenger for å kunne tiltrekke seg dyktige ansatte og jobbe med langsiktig kvalitetsutvikling.

I innlegget spør Moxnes om Jonas Gahr Støre vil la seg tvinge i kne av PBL i forbindelse med behandlingen av saken.

Spørsmålet er nesten komisk – vi har ingen mulighet til å tvinge Ap-lederen eller andre i kne. Derimot tror vi ansvarlige styringspartier ikke vil rasere det gode fundamentet som barnehageforliket bygger på.

I årene før barnehageforliket var det 30.000 barn i barnehagekø. Titusener av foreldre – oftest mødre – måtte velge mellom å bli hjemme eller sende sine aller kjæreste til en tilfeldig dagmamma.

Den likebehandlingen som Bjørnar Moxnes uttrykker forakt for, la ikke bare grunnlaget for at ventelistene forsvant i løpet av få år. Den førte også til at barn, uansett sosial bakgrunn, fikk en mer likeverdig barndom, og at foreldre kunne velge mellom et mangfold av gode barnehagetilbud til fast makspris.

Dette er verdier vi setter høyt – også for fremtidens barnehager.

Mer fra: Debatt