Debatt

Elbilenes uforståelige fordeler

Først når elektrisk kraft generelt sett er basert på ren produksjon (sol, vann, vind, bølger), kan vi hevde at elbilene har «nullutslipp».

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Meinhof Müller kommenterer 28. november mitt innlegg i Dagsavisen nylig. Han har rett i at det meste av strømmen vi bruker i Norge i dag kommer fra rene energikilder. Jeg skriver at strøm til elbiler kommer på toppen av annet strømforbruk, og produseres i kullkraftverk i andre land – ikke at all strømmen gjør det. Vi eksporterer mer strøm enn vi importerer, men importbehovet ville selvsagt vært langt lavere uten strøm til elbiler, og eksporten av «ren» kraft tilsvarende høyere.

Hovedpoenget mitt er at i et globalt perspektiv er elbilene sterkt forurensende, særlig når det gjelder selve produksjonen – nesten dobbelt så forurensende som av en vanlig bil. Og jo mer strøm vi bruker på elbiler, dess mindre kan vi eksportere. Så dersom målet er at hele Norges bilpark skal elektrifiseres, vil forbruket øke med over 5 %, noe som betyr at vi vil måtte importere en ytterligere vesentlig mengde «skitten» strøm.

Det hevdes som argument mot bensin- og dieselbiler at de slipper ut mye CO2 og NOx. Realiteten er at strøm som produseres i kullkraftverk, er årsak til store mengder av disse gassene, relativt sett langt mer enn fra bensin- og dieselbiler. Når vi også vet at kullkraftverk har en meget lav nyttegrad, blir bildet enda mer dystert.

I områder med beboerparkering betales det 3.000 kroner i året for parkering – uten at en er garantert plass. Beboere er ofte irritert over store Tesla-biler som opptar plassene deres uten å betale for parkering. Selvsagt er det fristende å bruke bilen til og fra jobb, siden de kjører i kollektivfelt, slipper bomavgift og parkerer gratis. Og ofte med piggdekk, som virvler opp temmelig mye helseskadelig veistøv/asfalt i løpet av en sesong.

Først når elektrisk kraft generelt sett er basert på ren produksjon (sol, vann, vind, bølger), kan vi hevde at elbilene har «nullutslipp». Inntil så er tilfelle må alle disse unødvendige og urettferdige særfordelene for elbiler oppheves.

Dette er en konkret utfordring til dere politikere som har innført dem, og som jeg forventer svar fra.

Mer fra: Debatt