149 treff for "are-peder-johnsrud"

Arne Jensen skriver i praksis at alle redaksjoner må vente på svar fra kilder inntil disse kildene igjen har fått svar fra Norsk Redaktørforening om journalistens redaktør er medlem der.

PFU-innklagbare redaktører er i praksis anonyme når det ikke finnes en samlet oversikt. Disse anonyme og ulistede redaktørene blir ikke mindre anonyme av at Arne Jensen konkluderer ved hjelp av loven og en subjektiv definisjon.

Flere har ment at VG-saken med Trond Giske og Sofie på Bar Vulkan må føre til endringer for norsk presse. Norsk Presseforbund kan jo sørge for at det skal være enklere å klage direkte til journalistens nærmeste redaktør FØR publisering dersom noen føler at journalisten ikke respekterer vedkommende.

Skal redaktører i den fjerde statsmakt være ansiktsløse og anonyme?

Pressens Faglige Utvalg forteller til meg at de ikke har en fast liste over hvem som er medlem av Norsk Presseforbund. Om de ikke har en slik oversikt, hvordan skal da intervjuobjekter oppleve forutsigbarhet i møte med journalister?

Dersom Resett ikke får innpass i Norsk Presseforbund sitt organ for å gjøre seg innklagbar, kan de jo bare gjøre seg innklagbare ved å opprette sitt eget klageorgan. For å øke legitimiteten til dette klageorganet, kan Resett gjerne bruke de samme prinsippene og prosessene som Norsk Presseforbund gjør i Pressens Faglige Utvalg og alliere seg med andre medier.