Bergen

Gruvene er fulle av søppel. Men hvem som skal rydde det, vet ingen

– Et typisk eksempel på hvor innfløkt regelverket er.

BERGEN (Dagsavisen): – Ute av syne, ute av sinn, sier MDG-topp i Bergen, Thor Haakon Bakke tørt.

Tilsynelatende er det dette som har vært holdningen i flere tiår ved gruveanleggene på Trengereid i Bergen kommune. For de gamle hulene og tunnelene er fylt opp med alskens søppel og skrap, dumpet der av ukjente folk.

Inne i fjellhulene finnes rustne bilvrak, gamle oljetønner, bildekk, byggematerialer og ikke minst husholdningsavfall. Utenfor et dagbrudd høyt oppe i fjellet står det anleggskjøretøy helt oransje av rust. Og bak en av de større gruveinngangene står et forlatt smolteanlegg fra starten av 2000-tallet.

Frykter brann

– Dette er svære plastkar som bare har blitt stående her etter at fiskeoppdrettet ble nedlagt. Om det skulle begynne å brenne her inne, ville det fort blitt katastrofalt, mener Robert Skaar.

For fem år siden var det nettopp en brann i inngangspartiet til smolteanlegget, der flere forlatte brakker sto. Inne i gruvegangen er det også tegn til mindre branntilløp og bålrester.

Robert Skaar og Thor Haakon Bakke ved gruveinngangen på Trengereid

Skaar har engasjert seg sterkt i forsøplingsproblemet på Trengereid, og ønsker å få ryddet opp i kaoset i de mange gruvetunnelene. Men oppgaven er så stor at det har blitt en floke for både Bergen kommune og Statsforvalteren i Vestland.

– Vi påla grunneier å rydde i 2016, men Statsforvalteren omgjorde vedtaket. Da hadde vi uttømt våre muligheter. Nå har vi mottatt en ny klage og oversendt den til Statsforvalteren. Vi håper de kan ta saken etter deres regelverk, og ser fram til en avklaring av ansvarsforholdet. Dersom de ikke er rett myndighet, og henviser den tilbake til kommunen, vil vi gjøre en ny vurdering i saken, sier avdelingsleder i Miljørettet Helsevern, Viviann Sandvik.

Ikke rett fram

Men det er komplisert og sammensatt, ifølge Torhild Mulen. Hun er seniorrådgiver i miljøavdelingen hos Statsforvalteren i Vestland, og har fått oppgaven med å nøste i alle tråder, og hjelpe kommunen med å finne ut hvem som må ta ansvar for ryddingen.

– Normalt er det kommunen som skal ta slike saker. Men er det stort og komplisert, kan vi bistå med å koble inn andre statlige etater og koordinere sammen med kommunen.

Utgangspunktet er at forsøpleren selv skal betale for en opprydding, enten det er en privatperson eller en bedrift som er opphavet. Kommunen kan også, med forurensningsloven i hånd, pålegge grunneier å rydde opp.

Gruveåpningen ligger rett ved veien. Her har mange slengt avfallet sitt rett inn.

Men med forsøpling over flere tiår, gjort av utallige ukjente personer, på eiendommer som har skiftet hender flere ganger, så er det ikke like rett fram.

– Vi har begynt å ruske i det nå. Men vi er i en tidlig fase og har ikke konkludert noe ennå, sier Mulen.

– Den største vi har sett

Hun understreker viktigheten av å få ryddet bort slike søppelhauger.

– Slike villfyllinger får andre folk til å tro at det er greit å kaste søppelet sitt der. Derfor er det viktig å rydde opp før det vokser en over hodet. Siden denne fyllingen har ligget der i lang tid er det ikke akutt, men det er ille nok til at det må settes i gang tiltak nå.

– Det er vanskelig for oss å vite omfanget, men mye tyder på at det er store mengder søppel oppbevart her. Totalt sett er det nok den største avfallsansamlingen vi har sett, sier Sandvik.

Flere tiår gamle kjøretøy hensatt inne i gruvegangene.

De mange gruvene fordeler seg over et stort område, med to ulike grunneiere. Begge er kjente med problemet, men mener det vil være dypt urettferdig om de skal pålegges ryddejobben, og ikke minst kostnadene.

– Jeg kjøpte denne tomten i 2022, og det blir helt meningsløst hvis jeg skal ta regningen for historisk mangelfull renovasjon, sier Jan Lossius Ellingsen.

Ukjent eier

Han mener noe av husholdningsavfallet i gruvene kan stamme fra hyttefolk på vei ned fra fjellet, som ikke har hatt andre steder å kaste det. Bilvrakene antar han ble dumpet i en tid da dette var vanlig, og man ikke visste bedre.

Også den andre grunneieren, Magne Steffensen, vil bestride en kjemperegning fra myndighetene.

– Det har de nok ikke hjemmel til. Og det er ingen forurensingsfare fra gruvene, sier han til Dagsavisen.

Steffensen har siden 2008 vært eier av gruven der smolteanlegget står. På 1990- og tidlig 2000-tallet hadde Aqua Farms Herand fiskeoppdrett i gruven. Etter hvert ble virksomheten på Trengereid lagt ned, og firmaet solgt til Pan Fish, i dag kjent som Mowi. Men ingen kom og hentet produksjonsutstyret.

Hvem som i dag eier utstyret er høyst uvisst, da både grunneieren og Mowi opplyser til Dagsavisen at de har solgt det videre. Mulen hos Statsforvalteren har planer om å koble inn Fiskeridirektoratet for å finne ut hva som kan gjøres.

– Altfor stort for én person

Steffensen forteller at forsøplingen har vært en plage i alle år.

– Enkelte kommer og bare slenger fra seg som det passer dem. En kan jo lure hva de tenker på, da det tross alt ikke er så langt til gjenvinningsstasjonen i Samnanger. Kommunen sperret også av området for flere år siden, men folk tok seg inn likevel, sier han.

Både Steffensen og Ellingsen har gjort tiltak for å hindre tilkomsten for folk med søppel, men uten at det lyktes.

Også Skaar mener at grunneierne ikke kan klandres, og ber innstendig om at myndighetene tar på seg ryddejobben.

– Det er altfor stort dette her, til at en enkeltperson skal måtte gjøre det alene – og gå personlig konkurs i kjølvannet. For her tror jeg vi snakker om millioner av kroner i ryddekostnader, sier Skaar.

En rusten, gammel lastebil hensatt i gruven på Trengereid

Mørketall

Han er selv medlem i MDG Bergen og har bedt partifelle Thor Haakon Bakke om å engasjere seg. Bakke er hoderystende til at hele byråkratiet må settes i sving for å få fjernet søppelhaugene.

– Dette er et typisk eksempel på hvor innfløkt regelverket er, der ansvaret faller mellom flere stoler. Én etat har ansvaret for søppel, mens en annen har ansvaret for forurenset grunn. Det går også på tvers av kommune, fylke og stat. Og siden dette har pågått siden langt bak i tid, er det i tillegg vanskelig å peke ut hvem sin feil det er for at det har blitt sånn, sier Bakke.

Da han selv var miljøbyråd i Bergen, kjente han ikke til forsøplingen i gruvene. Men villfyllinger har han god kjennskap til, sier han.

– Dette har vi store problemer med, og jeg tror mørketallene er enorme. Til våren skal bystyret behandle kommunens naturstrategi, og da vil vi følge opp problemet med villfyllinger og skogsbilveier, og definitivt også disse gruvene.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen