Økonomi

Årets første rentemøte: Usikkerhet om veien videre

Norges Bank holder, ikke overraskende, styringsrenten uendret. Likevel vil renten øke for mange i februar.

Da sentralbanken inviterte til rentemøte torsdag 25. januar 2024, bekreftet de «alles» mistanke: Styringsrenten holdes uendret på 4,50 prosent.

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har enstemmig besluttet å holde styringsrenten uendret, og slik de nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil renten trolig holdes på dette nivået en god stund framover, står det i pressemeldingen.

Det er usikkerhet om den videre utviklingen i norsk økonomi. Dersom kostnadsveksten i bedriftene holder seg oppe, eller kronen igjen svekker seg, kan prisveksten holde seg høy lenger enn tidligere anslått. Da er sentralbanken beredt til å heve renten igjen. Dersom vi får en kraftigere oppbremsing i norsk økonomi, eller inflasjonen faller raskere, kan renten bli satt ned tidligere enn vi så for oss i desember, står det videre.

– Vår vurdering er at renten nå er tilstrekkelig høy for å få prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Les også: Derfor vil Kristoffer ta opp mer i lån nå

Rentehopp for mange i februar

Sist Norges Bank økte renten var i desember 2023. Det er åtte ukers varslingsfrist dersom banken øker lånerentene ut til eksisterende kunder.

Dermed vil den siste renteøkningen tre i kraft etter at vi er godt ut i februar, og da selvfølgelig for de som har fått forhåndsvarsel om at banken setter opp renten.

Les også: Dyrtid-gründerne: − Ikke i takt med nedgangstidene

− Bra hun adresserer kronekursen

Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank sier at den første rentebeslutningen i 2024 er helt som forventet. Det samme er kommentarene om at renten trolig forblir på dette nivået en god stund til.

− Jeg synes det er interessant at sentralbanksjefen fortsetter å snakke såpass mye om rentehopp. Det virker som om hun ønsker å sende et ekstra signal til markedet med dette. Det henger nok sammen med at markedet har vært påfallende mer optimistiske enn Norges Banks prognoser, og at det er viktig for henne at hun blir lyttet til, sier Knudsen.

Han tror derfor fortsatt at første rentekutt kommer i juni, gitt at kronekursen er omtrent som i dag. Lenger ned i saken kan du se når andre økonomer og analytikere venter rentenedgang.

− Det er bra at sentralbanksjefen adresserte den styrkede kronekursen, ettersom dette var grunnen til den overraskende hevingen i desember. Da var kronekursen den eneste grunnen til å sette opp renten, mens alle andre grunner tilsa å holde renten i ro.

− Siden desember har kronekursen styrket seg så mye at Norges Bank burde sette ned renten allerede nå, hvis vi legger den samme krone-logikken til grunn. Norges Bank kan derfor har skapt noen utfordringer for seg selv ved å ha gjort seg til slaver av kronekursen, mener Knudsen.

Les også: − Kan ha gjort seg til slaver av kronekursen

Rentekutt i mars, juni eller september?

Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets, hadde ikke de store forventningene til januar-møtet i Norges Bank da RA snakket med henne tidligere i uken.

− Jeg tror på rentekutt i september og desember, slik at styringsrenten i slutten av 2024 er et halvt prosentpoeng lavere enn i dag, det vil si på fire prosent, sa Haugland.

Knudsen i SR-Bank venter, som sagt, at første rentekutt kommer i juni, men da gitt at kronekursen holder seg omtrent som i dag.

Under framleggelsen av SR-Banks konjunkturbarometer tidligere i januar, kunne Bjørn Sivertsen, direktør for renter og valuta i SR-Bank Markets, melde at han tror rentetoppen er nådd med dagens 4,50 prosent.

− Det er imidlertid anslått lønnsvekst mellom fire og fem prosent, mens inflasjonsmålet er på totallet, så det er vanskelig å se at disse to grafene skal møtes på kort sikt. Dette betyr at rentekuttene kan la vente på seg, men det kan hende styringsrenten settes ned i mars, sa Sivertsen.

Les også: − Utrolig at vi må jobbe overtid for å ha vanlig økonomi

Mer fra Dagsavisen