Økonomi

− Kan bli rentekutt i mars

Det er usikkerhet knyttet til rentenivået og kronekursen framover. Sjeføkonomen mener tallene tyder på resesjon.

− Vi tror rentetoppen er nådd. Det er imidlertid anslått lønnsvekst mellom fire og fem prosent, inflasjonsmålet er på totallet, så det er vanskelig å se at disse to grafene skal møtes på kort sikt. Dette betyr at rentekuttene kan la vente på seg, sier Bjørn Sivertsen, direktør for renter og valuta i Sparebank 1 SR-Bank Markets.

− Det kan hende styringsrenten settes ned i mars, tillegger Sivertsen.

Neste rentemøte i Norges Bank er torsdag 25. januar, og da venter de fleste uendret rente.

Les også: Boligprognoser for 2024: − Påfallende

− Fastrente til fornuftig pris

Sivertsen understreker at det er mange drivere bak høy inflasjon som er vanskelige å bli kvitt.

− Det er bare spørre finansministeren på 80-tallet om det var lett å få ned inflasjonen, sier han.

− Til gjengjeld går det an å binde renten nå til en ganske fornuftig pris, sier Sivertsen.

Les også: Alf Erik bandt renten: − Vi fikk forvarsel

− Ønsker kontroll på kronekursen

Når det gjelder kronekursen, mener Markets-direktøren at 11 kroner per dollar og euro er et fornuftig nivå å legge forventningene på.

− Jeg tenker det er rom for en styrket krone. Norges Bank vil nok være mer komfortable om kronen styrker seg en god del. De ønsker kontroll på kronekursen, og det var derfor de satte opp renten i desember. Det blir interessant å følge med på hva sentralbanken sier framover, sier Sivertsen.

Under rentemøtet i desember, framholdt sentralbanken at det er usikkerhet om den videre utviklingen i norsk økonomi.

Dersom kostnadsveksten holder seg oppe, eller kronen blir svakere enn anslått, kan prisveksten holde seg høy lenger enn vi nå ser for oss. Da er komiteen i Norges Bank beredt til å heve renten igjen.

Om vi, derimot, får en kraftigere oppbremsing i norsk økonomi, eller inflasjonen faller raskere, kan renten bli satt ned tidligere enn vi nå ser for oss, opplyste Norges Bank.

Les også: Statsminister Støre om annerledes-fylket Rogaland: − Heier på dem

− Tyder på resesjon i 2024

Sparebank 1 SR-Banks siste konjunkturbarometer viser en rekordsvak måling for Norge, men Rogaland rykker fra resten av landet.

− Bortsett fra under pandemien, er dette den laveste målingen på landsbasis vi har registrert på de ti årene konjunkturbarometer har eksistert. Selv under oljekrisen var indeksen høyere enn i dag. Totaltallene gjør meg derfor svært bekymret på vegne av næringslivet idet vi har gått inn i et nytt år, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SR-Bank.

Sjeføkonomen var lenge overrasker over hvor godt bedriftene klart seg gjennom de urolige tidene i 2022 og 2023. Nå er, derimot, pessimismen større enn han hadde trodd.

− Tallene tyder på at vi vil se resesjon i 2024, altså negativ vekst to kvartaler på rad. Det skjer ikke ofte. Vi hadde en liten resesjon under pandemien, men må tilbake til finanskrisen i 2008 for å finne den forrige, sier Knudsen.

Les også: Bygg og anlegg sliter, men: − Bedre aktivitet her enn andre deler av landet

Mer fra Dagsavisen