Spesialtransport fikk kjøreforbud – hadde for lang last

Både en spesialtransport og et ledsagerkjøretøy fikk kjøreforbud i kontroll.

Kontrollen fant sted på Sokn kontrollstasjon på E 39 tirsdag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Én spesialtransport med lang last og ledsagerkjøretøy fikk kjøreforbud på grunn av overheng som var over den lovlige overhengslengden. Ledsagerkjøretøyet fikk også kjøreforbud da dette ikke hadde riktig utstyr under transporten. Sjåførene fikk beskjed om å ordne dette før videre kjøring. 

LES OGSÅ: Fikk kjøreforbud på grunn av manglende veigrep

Tre spesialtransporter som hadde lang last fikk kjøreforbud, da de hadde lastet feil på lasteplanet ettersom lastelengden var over den lovlige lengden. Sjåførene måtte også måtte laste av/om før videre kjøring.

I forbindelse med spesialtransport av bred last ble det påpekt mangelfull merking av utstikkende gods. Sjåføren måtte justere ut de justerbare sidemarkørene på kjøretøyet før transporten kunne fortsette.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangler på to kjøretøy. Resultat ble mangellapp med frist for utbedring av feilene.

LES OGSÅ: Fikk ikke kjøre videre med denne lasten

Resultatet av vinterutrustningskontrollen var at et utenlandsk registrert vogntog fikk 7500 kroner i gebyr for manglende antall snøkjettinger.

Ett kjøretøy som ble kontrollveid hadde overlast. Resultatet ble vektgebyr på 5600 kroner og sjåføren måtte laste av for å komme ned til lovlig vekt før vedkommende kunne fortsette.

På grunn av for dårlig lastsikring og plassering av bord på frontruten ble det ilagt kjøreforbud på et kjøretøy. Sjåføren måtte fjerne bordet og sikre lasten forsvarlig og forskriftsmessig før vedkommende kunne kjøre videre.

LES OGSÅ: Kjørte rundt med denne lasten – må betale 43.400 kroner

LES OGSÅ: Kjørte rundt med 2400 liter flybensin på tilhenger uten bremser