Fikk ikke kjøre videre med denne lasten

Statens vegvesen har hatt kontroll.

Trafikkontrollen ble avholdt på Risavika havn og på E39 ved Sokn kontrollstasjon torsdag.

Statens vegvesen hadde blant annet vektkontroll av personbiler og varebiler som kom av fergen fra Danmark, dokumentkontroll, teknisk tilstandskontroll og lastsikring.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Vektkontrollen tidlig torsdag morgen på fergekaien på Tananger viste at en personbil var overlastet. Sjåføren måtte laste av taxfreevarer for å komme ned på lovlige vekter.

Dokumentkontrollen viste ingen mangler.

LES OGSÅ: Må punge ut for å ha kjørt rundt med disse dekkene
 
De aller fleste kjøretøy som var innom kontrollplassen på Sokn kontrollstasjon ble kontrollveid, det var to kjøretøykombinasjoner som var overlastet. En transportør fikk 7400 kroner i overlastgebyr og den andre fikk 3800 koner i overlastgebyr. Det måtte i tillegg lastes av/om gods for å komme innenfor lovlige vekter.

Det ble avdekket tekniske feil/mangler på seks kjøretøy. Resultat ble kontrollrapport/mangellapp med frist for utbedring av feilene.

På grunn av kjøring med sikthindrende gjenstander i frontvindu fikk to sjåfører kjøreforbud og pålegg om å fjerne disse før videre kjøring.   

En lastebil med påmontert kran hadde ikke gyldig godkjenning. Bileier fikk varsel om å utføre ny årskontroll på kranen. Det blir også sendt melding til arbeidstilsynet for eventuell videre oppfølging.

På grunn av for dårlig lastsikring fikk tre sjåfører kjøreforbud og pålegg om å sikre lasten forskriftsmessig/forsvarlig før videre kjøring.  

LES OGSÅ: Én kjørte rundt med piggdekk – én annen hadde for slitte dekk – begge må betale gebyr

LES OGSÅ: Kjørte rundt med 2400 liter flybensin på tilhenger uten bremser