Påført 18 kutt i hals, hake og bryst: – Drapet må utvilsomt karakteriseres som brutalt

Det skal ikke ha vært noen relasjon mellom offeret og gjerningsmann.

35-åringen er siktet for å ha drept en mann i Riga i Latvia i april i år og meldte seg for politiet i Oslo den 19. april. Han har etter dette vært varetektsfengslet og ble torsdag varetektsfengslet på nytt i Stavanger tingrett.

Mannen skal tidligere ha hevdet at han handlet i nødverge og har ikke erkjent straffskyld. Stavanger tingrett kom til at det særskilte mistankegrunnlaget som kreves med tanke på forlenget varetektsfengsling er oppfylt.

Etter rettens vurdering foreligger det slike forhold i saken at det vil «støte allmennhetens rettsfølelse eller skape utrygghet dersom den mistenke er på frifot», heter det i kjennelsen fra Stavanger tingrett.

Ifølge Stavanger tingrett må drapet utvilsomt karakteriseres som brutalt, idet siktede påførte fornærmede 18 kuttsår på hake, hals og bryst.

I den forbindelse viste retten til at drapet er alminnelig kjent og omtalt en rekke ganger i flere medier. «Retten er ikke i tvil om at saken vil bli behørig omtalt dersom siktede løslates, og således at løslatelsen vil bli allment kjent», skriver Stavanger tingrett.

Retten viser også til sakens dokumenter og at det framgår av disse at 35-åringen ikke kjente fornærmede fra før.

LES OGSÅ: – Drepte samboeren med kniv og satte fyr på huset

Ingen relasjon

«Det foreligger derfor ingen relasjon dem imellom, og offeret kan derfor karakteriseres som tilfeldig. Retten deler påtalemyndighetens vurdering av at drapet ikke framstår som en situasjonsbestemt hendelse mellom to personer som har en relasjon», skriver Stavanger tingrett.

LES OGSÅ: – Drepte hunden sin fordi den snakket med politiet

– Dømt tidligere

Det ble også vist til at et fravær av en «forståelig» situasjon rundt drapet vil etter rettens vurdering tilsi at det skapes utrygghet ved en løslatelse.

Relativt kort tid før soning ble 35-åringen løslatt fra soning av en annen dom og han er tidligere dømt for vold og bæring av kniv. Når det gjelder sakens framdrift har politiet opplyst at de har mottatt en rekke
etterforskningsdokumenter fra Latvia som skal oversettes.

Dette arbeidet er nå i gang, men vil fortsatt ta noe tid ta noe tid da det er mangel på kvalifiserte tolker. Flere dokumenter er dels skrevet på latvisk og dels russisk slik at flere tolker må samarbeide om samme dokument.

I kjennelsen kommer det også fram at i den neste fengslingsperioden vil politiet konferere med Rogaland statsadvokatembeter vedrørende forhåndsberamming av saken. I lys av dette mente Stavanger tingrett at fortsatt varetektsfengsling ikke var et uforholdsmessig inngrep.

Dermed ble 35-åringen varetektsfengslet i fire nye uker.

LES OGSÅ: Jente (17) stripset fast og voldtatt av nabo

LES OGSÅ: – Lege knivstukket av pasient