Illustrasjonsfoto.

Ølfirma gikk konkurs

Et firma som har drevet med øl gikk fredag konkurs.

Det var firmaet Ema Import AS som fredag var i Stavanger tingrett og begjærte oppbud.

Ema Import AS har holdt til i Tananger og har drevet med import av øl, men også vin, sake og brennevin.

Firmaet omsatte for litt over 1,4 millioner kroner i 2017 og fikk samme år før skatt et negativt resultat på 150.000 kroner.

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Leif Inge Håland er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 4. mars i år.

LES OGSÅ: Bryggeri tvangsoppløst

LES OGSÅ: Cateringfirma gikk konkurs