Nav krever 1.128.922 kroner i erstatning fra mann (73)

– Jobbet og fikk uføretrygd.

Da saken gikk i Stavanger tingrett ble den 73 år gamle mannen dømt til 120 dagers fengsel.

Han ble også dømt til å betale 1.128.922 kroner i erstatning til Nav.

73-åringen har anket dommen til Gulating lagmannsrett som skal behandle saken på nytt 5. og 6. februar i år.

Tiltalen lyder på at han i perioden fra 1. mars 2002 til 31. januar 2013 mottok 1.567.335 kroner i uføretrygd til tross for at han i samme periode var aktiv i flere bedrifter.

LES OGSÅ: Forstod ikke hvorfor Nav ville vite hvor mye han jobbet

– Jobbet fulle dager

Blant annet skal han ha vært styreleder og daglig leder i flere bedrifter i den aktuelle perioden. Han skal også ha jobbet fulle dager og arbeidsuker i bedrifter i den aktuelle perioden.

«Hans arbeidsevne i perioden fra 1. mars 2002 til 31. januar 2013 var derfor ikke varig svekket med mer enn 50 prosent jevnfør lov om folketrygd, noe han også var klar over. Han unnlot likevel å gi tilstrekkelige opplysninger om sin arbeids- og næringsaktivitet til Nav. På feilaktig grunnlag fikk han derfor utbetalt 1.567.355 kroner i uføretrygd noe han også forsto. Staten ved Nav ble påført et tilsvarende økonomisk tap», heter det i tiltalen.

Også denne gangen er det tatt forbehold om at 73-åringen skal betale 1.128.922 kroner i erstatning til Nav.

LES OGSÅ: Svindlet Nav tre ganger mens hun befant seg i utlandet

LES OGSÅ: Kvinne valgte å svindle Nav i seks år