Mener Sigbjørn Sveli var i live da han ble satt fyr på

Obduksjonsrapporten konkluderer med at Sigbjørn Sveli trolig var i live da han ble satt fyr på og at han døde av brannskader.

23-åringen, som sammen med en 22-åring er siktet for drapet på Sigbjørn Sveli, ble mandag framstilt for ny varetektsfengsling i Jæren tingrett.

I fengslingskjennelsen vises det til en obduksjonsrapport fra 19. februar i år. Her konkluderes det med at gjentatt stump vold kan ha ført til bevisstløshet, og på den måten ha medvirket til dødsfallet, men at denne volden sannsynligvis ikke har vært dødelig i seg selv – og at døden antas å skylde de påviste brannskadene.

I fengslingskjennelsen vises det også til 22-åringens forklaring til politiet.

Han har forklart at det var 23-åringen som satte fyr på avdøde. 22-åringen har også forklart at avdøde var i live da bensinen ble helt på Sveli, og at både han og 23-åringen fikk med seg at offeret var i live da han ble satt fyr på.

LES OGSÅ: Har mottatt 200 tips – ber om flere

Tok toget

Sigbjørn Sveli døde natt til mandag 9. desember i fjor. 23-åringen har forklart seg om hendelsen i flere politiavhør.

Blant annet at han og den medsiktede 22-åringen tok toget mot Vigrestad, men gikk av på Varhaug ved en feil.

Der traff de avdøde som holdt på å samle flasker. De skal ha blitt enige med ham om at han skulle kjøre dem til Vigrestad med sin bil. På Vigrestad skal de ha slått Sveli flere ganger og lagt ham i bagasjerommet, og etter dette skal de ha kjørt til et avsidesliggende sted på Vigrestad. Da de kom dit skal de ha slått og sparket ham mer, før de skal ha lagt ham i bagasjerommet igjen.

23-åringen har også forklart at de senere kjørte til Rægestranden der avdøde ble tatt ut av bilen, helt på bensin og satt fyr på.

LES OGSÅ: Etterlyser vitner ved Vigrestad stasjon

Endret forklaring

I tre avhør i desember i fjor har 23-åringen oppgitt at den var han som drepte Sveli, utøvde volden og satte fyr på ham.

I fengslingskjennelsen kommer det fram at 23-åringen har endret forklaring i det siste avhøret fra 11. februar.

Da sier han at han ikke tenkte over at han la all skyld på seg selv i tidligere avhør, at han ikke har drept noen, men at han kun slo fem slag i bilen. I dette avhøret forklarte han også at han var sikker på at avdøde var død da han ble satt fyr på.

Ifølge 23-åringen hadde han sjekket at avdøde ikke hadde puls da han lå i bilen tidligere på kvelden. I tillegg hevdet 23-åringen at det ikke var ham, men 22-åringen som helte bensin og satte fyr på avdøde.

LES OGSÅ: Regestrand-drapet: – På det meste har over 40 personer jobbet med saken

Tilregnelig

I forhold til videre varetektsfengsling konkluderte Jæren tingrett med at det var meget sterk sannsynlighet for at 23-åringen var tilregnelig på handlingstidspunktet.

Retten kom også til at vilkåret om forsterket mistankegrunnlag er oppfylt.

Jæren tingrett kom også til at en løslatelse vil støte allmennhetens rettsfølelse og skape utrygghet.

«Det dreier seg om et drap begått på en brutal måte, mot en person som siktede ikke kjente. Gjerningen framstår som uprovosert, og foranlediget av at avdøde tilfeldigvis befant seg i området da de siktede var på jakt etter transport. Dette taler klart for at det vil skape utrygghet dersom siktede løslates», heter det i fengslingskjennelsen.

Retten kom også til at videre fengsling ikke var et uforholdsmessig inngrep og bestemt at 23-åringen skulle varetektsfengsles i nye åtte uker.

Også en 20 år gammel mann er siktet for medvirkning til ran og grov frihetsberøvelse i forbindelse med saken. Vedkommende ble løslatt i midten av februar.

LES OGSÅ: Bryne mintes den drepte Sigbjørn Sveli

LES OGSÅ: Drapssaken på Rægestranden: En av de siktede er løslatt