Hestetransport slått konkurs

Tirsdag var det slutt for et firma som har drevet med hestetransport.

Det var Skatt Vest som begjærte at firmaet Uthaug Hestetransport AS ble slått konkurs.

Uthaug Hestetransport AS har holdt til i Bjerkreim og kravet fra Skatt Vest var på 85.702 kroner.

Skyldneren erkjente i rettsmøtet å skylde Skatt Vest det aktuelle beløpet og opplyste også at det ikke finnes noen eiendeler i selskapet. Det ble også opplyst at den samlede gjelden til firmaet er på 365.000 kroner.

LES OGSÅ: Bonde konkurs – hadde en gjeld på 51 mill.

«Skyldneren erkjente å være insolvent og motsatte seg ikke åpning av konkurs. Skyldneren forklarte at han trodde at han hadde avviklet selskapet for et år siden, men han forsto for noen måneder siden at det ikke var

tilfellet. Han forsøkte da å avvikle selskapet på ny to ganger», heter det i kjennelsen fra Dalane tingrett.

Retten la til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Odd Inge Lura er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 15. oktober.

LES OGSÅ: Spisested og matbutikk gikk konkurs