KMU-leder Per A. Thorbjørnsen er skuffet over at administrasjonen ikke vil se nærmere på datokjøring og andre tiltak på dager med ekstra stor luftforurensning. Foto: Stein Roger Fossmo

Til kamp for planer om datokjøring

Luftkvaliteten er dels blitt verre, men Rådmannen vil legge arbeid med datokjøring dødt. Per A. Thorbjørnsen (V) reagerer kraftig.

Rådmannen råder kommunalstyret for miljø og utbygging (KMU) om ikke å legge til rette for datokjøring eller annen begrensning av trafikken på dager med dårlig luftkvalitet.

Kommunens administrasjon argumenterer med at det første og fremst er svevestøv som er problemet i Stavanger, mens datokjøring – altså at halve bilparken, basert på nummerskilt, må stå stille på dager med akutt forurensning – først og fremst er rettet mot nitrøse gasser, og vil ha mindre betydning for luftkvaliteten i Stavanger.

– Dette synes jeg er en lettvint avvisning av et bystyrevedtak. Akkurat det er overraskende, sier KMU-leder Per A. Thorbjørnsen (V) til RA.

Han har tidligere opplevd administrasjonen som klart restriktiv i bruken av virkemidler for å få bedre luft.  

– Det var herfra det opprinnelige forslaget om piggdekkavgift, for eksempel, kom. Dette var en skuffende innstilling, sier Thorbjørnsen.

Bystyrevedtak

Han trekker fram at flertallet i bystyret (Ap, V, KrF, MDG, SV, Sp og Rødt) har vedtatt at administrasjonen «snarest» skal legge fram en egen sak som legger til rette for transportrestriksjoner for kjøretøy på dager med dårlig luftkvalitet, som eksempelvis datokjøring, og også en egen sak hvor redusert fart og miljøfartsgrenser utredes.

– Hovedpoenget med datokjøring var ikke at vi skulle på død og liv innføre det, men vi må ha forskrift på plass, og ikke minst planer for hvordan det skal gjøres, sier Thorbjørnsen.

Venstre-politikeren ønsker å være forberedt.

– Det vil fortsatt komme stille, kalde vinterdager – det vil fortsatt komme dager og i verste fall perioder med mye svevestøv og miljøgasser, som skaper helsefare, sier Thorbjørnsen.

LES OGSÅ: Svært dårlig luftkvalitet i Kannik

Neppe KMU-flertall

Det kan likevel gå mot at administrasjonen får støtte i KMU, fordi bystyreflertallet bare har representanter fra tre partier i dette utvalget.

Dessuten signaliserer Aps Arnt-Heikki Steinbakk overfor RA at han er skeptisk til å innføre flere tiltak i etterkant av piggdekkavgift og den kommende utvidelsen av bomringen.

– Vi vil framstå som en miljøby. Da må vi ta perioder med dårlig luftkvalitet på alvor. Det vil ikke være nok med piggdekkavgift og nye moderne vedovner. Biltrafikken må ned på disse dagene. Vi må lage et hensiktsmessig virkemiddelapparat. Det får vi ikke gjennom denne saken, sier Thorbjørnsen, som likevel understreker at saken er fersk, ikke er drøftet med hans partikolleger eller representanter for andre partier.

– Hva som kommer til å skje, er usikkert, konstaterer KMU-lederen.

Røde verdier

Administrasjonen legger fram 2016-tall for luftkvalitet til samme møte. I 2015 var det i Kannik 4 timer med nitrogenoksid (NO2) over nasjonale måltall, mens det i 2016 var 32 timer.

For svevestøv var det i Kannik 16 døgn (og 524 «røde» enkelttimer) over grenseverdien i 2015, mens det var 14 døgn (og 444 «røde» enkelttimer) over verdiene i 2016.  På Våland var det i 2015 81 «røde» enkelttimer, ingen hele døgn, mens det i 2016 var steget til 87 «røde» enkelttimer og ett helt døgn. 

Frp vil vente og måle luftkvaliteten bedre, Ap vil vente og se resultater av piggdekkavgift og nye bomringer.

– Jeg er enig med Rådmannen om at vi bør vente med å utrede datokjøring og andre tiltak nå, sier Arnt-Heikki Steinbakk, som representerer Ap i kommunalstyret for miljø og utbygging.

Han peker på satsing på kollektivtrafikk, sykkel og gående, at det kommer piggdekkavgift til høsten, og at trafikken ventelig vil gå ned etter at det kommer bomringer rundt sentrumskjernene på Nord-Jæren.

– Vi må ikke bli overivrige nå, men heller se på effektene av de tiltakene vi allerede har vedtatt. Dessuten, det blir flere og flere elbiler, og mindre forurensende utslipp fra diesel- og bensinbiler, sier Steinbakk.

– Bedre målinger

KMU-nestleder Leif Arne Moi Nilsen (Frp) vil også avvente å se på nye tiltak, og vil ha bedre målinger flere steder i byen.

– Luftkvaliteten i Stavanger er aldri målt etter EU-direktivene. Hvis skikkelige målinger viser at luften er for dårlig i byen, skal jeg være den første til å være med på tiltak, sier Moi Nilsen.

Han mener problemene i Kannik skyldes at det ligger altfor mye støv i gate og på fortau.

– Frp, H, FNB, Pp og Sp har foreslått å vaske gatene bedre, som de gjør i Trondheim. Jeg har vært i Kannik og sett flere cm med støv i gaten. Da sier det seg selv at det blir dårlige målinger. Dagens målinger i Stavanger er ikke godkjent etter EU-standard, sier Moi Nilsen, som på eget initiativ fikk firmaet Sopihop til å fjerne støv ved målestasjonen i Kannik.

LES OGSÅ: Piggdekkavgift vedtatt

Frp-politikeren vil ha målinger flere steder i byen, etter samme system som gjennomføres i Sandnes og i København.

– Ved å bruke billige målere, til rundt 5000 kroner, kan vi måle ved arbeidsplasser og ved butikker. Nå begynner vi i feil ende, men jeg frykter at flertallet som innførte piggdekkavgift også vil gjennomføre datokjøring, Da kan halvparten av diesel- og bensinbiler måtte stå stille på enkelte dager. Da blir det ikke kjørt ut mye melk og brød til butikkene de dagene, sier Leif Arne Moi Nilsen.

LES OGSÅ: – Helt urimelig å innføre piggdekkavgift