Svært dårlig luftkvalitet i Kannik

Luftkvaliteten i Kannik er så dårlig at det er høy helserisiko for utsatte grupper i dette området.

Det vil si at allergikere og personer med alvorlige hjerte- eller luftveislidelser ikke bør oppholde seg i svært forurensede områder. Forbigående slimirritasjoner og ubehag kan forekomme også hos friske personer.

Stasjonene måler svevestøv (PM10 og PM2,5), nitrogendioksid (NO2) og karbonmonoksid (CO). Luftforurensningen måles kontinuerlig gjennom hele døgnet i målestasjonene.

Helsesjef Egil Bjørløw har tidligere sagt at det vurderes å iverksette tiltak hvis den dårlige luftkvaliteten vedvarer.

- Trafikkregulering kan være aktuelt. Vi vurderer også å anbefale piggdekkavgift, sa Bjørløw til Rogalands Avis.

Målestasjonen befinner seg nord for rundkjøringen mellom Kannikgata og Løkkeveien.