SV som trygdepusher i Stavanger

DEBATT: SV bruker all sin tid på hvordan de skal bruke penger – istedenfor å tenke på hvordan en skal skape dem, skriver Høyres Erlend Jordal.

Av Erlend Jordal, bystyremedlem Stavanger Høyre

Høyre tar et sosialt ansvar i byen vår.  Og vi gjør så mye godt på barnefattigdom at SV må innrømme at de er enige med oss i det vi gjør. Det er trivelig. Det som ikke er like trivelig er at SV nok en gang mener at det beste tiltaket mot fattigdom er å dytte flere over i trygd, heller enn å få flere i arbeid. Fokus burde være på å skape flere arbeidsplasser, og gjøre terskelen inn i arbeidslivet lavere.

LES OGSÅ: SV: –Ulikhetene øker - også i Stavanger

Det er så gjenkjennelig SV politikk at det nesten er slitt, og som vanlig tomt for både nye ideer og bedre løsninger. SV har funnet sin mirakeloppskrift på de fleste problemer i Stavanger.  Mer penger.  Til alt. Samtidig.  På Stortinget har et bredt flertall vedtatt at vi skal følge en arbeidslinje i Norge.  Alle våre systemer skal være rigget  for å få de som trenger hjelp midlertidig, ut i arbeidslivet igjen. Sosialhjelp burde vært forbeholdt de som virkelig trenger det.

SV vil ikke høre fakta om at innvandringsbølgen i 2015 gjør at flere barn vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt.  De har kun et svar.  Mer trygd.  Høyre har helt andre svar.  Vi har fremmet et omfattende forslag om en ny og bedre lokal integreringspolitikk i det budsjettet som ble vedtatt. Som får innvandrerforeldrene raskere ut i jobb, og dermed ut av trygdeordningen.  Det er nye løsninger og bedre ideer.  SV bør prøve det, det er sånn vi flytter samfunnet fremover.  Ikke i revers, med å ødelegge arbeidslinja med å pushe mer trygd til de som egentlig trenger push ut – i arbeidslivet.

Høyre har sammen med flertallspartiene foreslått friplasser i barnehagen og lavere foreldrebetaling til de med lav inntekt for lenge siden.  Det nytter ikke for SV å komme med forslag på virkemidler lenge etter at vi allerede har prioritert dette og gjennomført det. Det samme gjelder SFO og en rekke andre kommunale tilbud som har friplasser og redusert foreldrebetaling.  Dette er vedtatt politikk og det blir gjennomført som følge av en omfattende og systematisk plan mot barnefattigdom i Stavanger. SV slår her inn åpne dører, hvor er de nye ideene?

LES OGSÅ: SV-tull med tall

Sakariassen og SV avslører seg i denne debatten. Det er oppsiktsvekkende hvor blinde de er til hvordan verdier skapes.  Sakariassen skriver nemlig: «pengene står på bok og blir større og skaper lite og ingen aktivitet i samfunnet.» Jeg må jo nesten spør om han noen gang har snakket med en bedriftseier?  Folk som har formuer har det fordi de eier bedrifter og selskaper.  Pengene de «eier» skaper verdier for oss alle gjennom arbeidsplasser og skatt.  Og er noen heldige å ha penger til overs, så står ikke de inaktive på en konto. Da investeres i nye bedrifter, i nye startups, i nye ideer de tror på. Investeringer som skaper nye arbeidsplasser og ny industri. De investerer i fremtiden, Sakariassen.

Det er tydelig at SV bruker all sin tid på hvordan de skal bruke penger – istedenfor å tenke på hvordan en skal skape dem.  Det følger for så vidt linjen som SV har tvunget AP sin ordførerkandidat, Kari Nessa Nordtun med på. Nemlig å kutte all støtte til regionalt samarbeid om næringsutvikling i sitt rød-røde budsjett. Et budsjett som vil svekke Stavanger og regionen.  Som i åtte 8 år på rad har blitt kåret av NHO til landets beste verdiskapingsregion.

Mitt forslag til SV i Stavanger er at istedenfor å kun foreslå økte trygder til alle, så burde de stå opp for oljå og de titusenvis av arbeidsplasser i denne regionen som gir denne byen de verdiene vi kan fordele som politikere.  Og stoppe SV i Stortinget som stemmer for alle forslag som går ut på å legge industrien ned!

Jeg kan love Faret-Sakariassen at med SV sin oljepolitikk blir det det blir ikke bare flere fattige barn i familier med vedvarende lavinntekt.  Det blir en nasjon på vedvarende lavinntekt! Og ingen trygd å dele ut!

LES OGSÅ: – Ikke skyld på olja, Hernes

SV må komme seg ut av trygdetåka. Høyre har hvertfall nye ideer om et lokalt integreringsløft. Om å forsterke det regionale samarbeidet om næringsutvikling. Om å teste ut nye måter å drive gründerpolitikk på. Det gir oss verdier til bykassen som vi så kan bruke på blant annet å løfte flere barn ut av fattigdom.

Vi støtter arbeidslinja Stortinget har lagt seg på, samtidig som vi må finne en balanse mellom tilskudd, støtte og bidrag for at flere barn skal oppleve en god hverdag.  Der de inkluderes, og kan delta i aktivitetene med sine jevnaldrende. Barnefattigdom er et komplekst problem – da nytter det ikke bare å komme med enkle populistiske løsningsforslag.