Nyheter

Disse bransjene trenger flere folk

Rogaland skriker etter arbeidskraft, samtidig som ferske målinger viser lave forventninger i næringslivet.

Ett av temaene under Solamøtet 2023, er kompetansebehovet. Mer enn seks av ti bedrifter i fylket melder at de ikke får tak i nok folk, ifølge NHO Rogaland.

− Arbeidsmarkedet i regionen har lenge vært dominert av «oljå» og leverandørindustrien. Vi trenger et mer variert arbeidsmarked for å være attraktive, men vi trenger i tillegg nye jobber nå som omstillingen skjer. Heldigvis skjer det mye spennende nå, blant annet hvis vi ser på ladeselskapene Zaptec og Easee. De har gjort regionen til en ladehovedstad, og med det, også attraktiv for teknologiutdannede som ønsker å jobbe innen grønn næring, sier regiondirektør Tone Grindland fra NHO til Rogalands Avis.

Drøyt 60 prosent av NHO-bedriftene i Rogaland framholder at de trenger arbeidskraft.

Selv om godt over halvparten av NHO-bedriftene i Rogaland har et udekket kompetansebehov, er det andre fylket som har et enda større behov.

Regiondirektør Tone Grindland i NHO Rogaland sier at til tross for lave forventninger til 2023 i store deler av næringslivet, trenger fylket arbeidskraft.

Trenger akademikere og fagfolk

Hvis vi ser på hvilken kompetanse fylket trenger, er det en miks av både bransjer og yrkesgrupper. Behovet etter arbeidskraft er størst innen håndverksfag, ingeniører og tekniske fag, samt samfunnsfag som juss og økonomi.

Dette er kompetansen NHO-bedriftene i Rogaland skriker etter.

Venter økt arbeidsledighet, men …

For kort tid siden arrangerte Næringsforeningen i Rogaland et seminar hvor et knippe eksperter på, blant annet, bank, boligmarked, strøm og arbeidsliv holdt korte innlegg om sine forventninger for 2023.

Merethe Prytz Haftorsen, direktør i Nav Rogaland, framholder at sysselsettingen i 2022 ikke har vært høyere siden 2009, og det har vært en særdeles høy økning blant unge. Hun peker også på rask oppsving i overnattings- og restaurantbransjen etter gjenåpningen.

Prognosene til Nav Rogaland for 2023, viser økt ledighet på 1,9 prosent, og prognosene for 2024 viser 2,2 prosent oppgang i arbeidsledigheten. Men dette er fortsatt lavt i et historisk perspektiv, ifølge statistikken.

− Det vil være behov for arbeidskraft innen både yrkesfag og høyere utdanning, og vi tror kanskje at arbeidsledige ikke vil ha kompetansen bedriftene etterspør. Innen yrkesfag er det blant annet behov for kokker, servitører og bygg- og anleggsarbeidere, mens innenfor høyere utdanning trenger vi IT-folk, leger, sykepleiere og psykologer, for å nevne noe, sier Haftorsen.

Så, hvordan er behovet for arbeidskraft i Rogaland satt opp mot de lave forventningene i næringslivet, blant annet om økt nedbemanning og ledighet?

− Totalt sett trenger vi arbeidskraft. Selv om forventningene er lave i næringslivet, er fortsatt arbeidsledigheten lav og vi trenger mer folk i flere bransjer, svarer Grindland i NHO Rogaland.

Markert stemningsskifte i næringslivet

Under Solamøtet legger sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank fram hovedpunktene for deres siste konjunkturbarometer, som er en temperaturmåler for næringslivet i Sør-Norge. Hovedindeksen i barometeret er på 46, altså under det nøytrale nivået på 50, noe som indikerer nedgang framover. Bedriftene er dermed pessimistiske til 2023, og forventningene til nedgang gjelder alle bransjer – med unntak av energibransjen som skiller seg ut det kommende året.

− Vi ser en todeling av næringslivet mellom bedriftene som bruker og selger energi. Energibedriftene er de mest positive i næringslivet med en indeks på 59, påpeker Knudsen. Det vil si at antallet årsverk, aktivitet og omsetning holder seg høy for disse bedriftene.

Sjeføkonom Kyrre Knudsen kommenterer på næringslivets forventninger ut fra SR-Banks konjunkturbarometer.

I andre bransjer er situasjonen annerledes: Bygg- og anleggsbedriftene har et markert stemningsskifte med en indeks på historisk lave 39. Det betyr at enkelte prosjekter kan stoppe helt opp, samtidig som noen aktører vil klare seg godt også i krevende tider, ifølge SR-Banks konjunkturbarometer.

Varehandelsbedriftene fortsetter også å holde seg på et lavt nivå, særlig detaljhandelen faller kraftig med nedgang i kategoriene mat og drikke, bil og båt, hus og hjem, samt sportsutstyr. Industribedriftene, derimot, regner med en mer sideveis utvikling i år, med en indeks som holder seg på nøytrale 50.

− Halvparten av bedriftene sier at de svekkes av høye strømpriser, og dette slår skeivt ut i næringslivet. 11 prosent av bedriftene sier nå at de må nedbemanne, mot 6 prosent i forrige konjunkturbarometer, sier Knudsen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: