Nyheter

Én flyttet hjem, én vil ikke tilbake: − Må ta grep for å lykkes

Unge flytter fra fylket for å få utdanning og erfaring. Noen flytter tilbake, andre gjør det ikke. Rogaland skriker etter arbeidskraft, og nå mener flere fylket må bli et mer attraktivt bosted.

− I Oslo kan jeg leve livet. Mandag går jeg tur rundt Sognsvann. Tirsdag ler jeg meg i hjel på stand-up show. Onsdag beundrer jeg Skrik-maleriet på Munch museet. Torsdag tar jeg meg noen pils med kompiser på studentbar. Fredag leser jeg favorittboken min på Deichmann. Dette er en hverdag med varierende tilbud, for de som ønsker det. Slik er ikke hverdagen i regionen vår. Det er begrenset hvor lenge jeg orker å sitte på sofaen hjemme i Sandnes, når jeg ser de fleste jevnaldrende dra til byer som tilbyr et mangfold av kulturliv, sier Milan Aran (23) til Rogalands Avis.

Han flyttet fra hjembyen sin til Oslo i fjor. Tidligere studerte han ved BI i Stavanger, men nå studerer og jobber han altså i hovedstaden.

− Det ble for lite variasjon da jeg bodde hjemme i Sandnes, og byen er ikke konkurransedyktig mot de større byene i landet. Flere av tilbudene vi har i regionen i dag, er ofte de samme som alle andre også tilbyr. Jeg utelukker ikke at jeg flytter tilbake med tid og stunder, men per nå vil ikke jeg, og trolig de fleste på min alder, bruke de «gylne» 20-årene i Stavanger og Sandnes, sier Aran videre.

23-åringen mener at det hadde vært mye mer attraktivt for ham å bli værende på Vestlandet dersom Stavanger, Sandnes og kommunene rundt jobbet sammen om å skape en skikkelig storby med et bredt, mer variert kulturelt tilbud. Han synes kommunene bør samarbeide om å ikke bli deler av en utflytter-region. Hele regionen bør jobbe sammen for å bli attraktiv, ikke jobbe hver for seg, ifølge Aran.

Høsten 2022 åpnet De Souza Ekeland nytt utested i tradisjonsrike lokaler i Stavanger sentrum.

− En liten storby der nye stemmer tar over

Kristine De Souza Ekeland (30) flyttet til Oslo i 2012, men så flyttet hun hjem igjen til Stavanger etter om lag fem år.

− Jeg dro hjem igjen på grunn av karrieremulighet. Jeg fikk nemlig mulighet til å åpne utested, så da var det bare å pakke sakene og si «på gjensyn» til hovedstaden, sier De Souza Ekeland til RA.

Siden hun returnerte til hjembyen, har hun startet to utesteder, og da hun nylig åpnet Loft i de gamle Sting-lokalene, ble hun berømmet av NHO for å fornye og videreutvikle utelivet i byen. De Souza Ekeland synes det hele har vært en fantastisk reise.

− Alt jeg kan stelle i stand som kan gagne byen vår og brukerne av den, er et privilegium. Aller størst er gleden av å glede andre, sier hun.

− Stavanger har blitt vesentlig annerledes de siste årene. Byen har en overflod av kvalitetsrestauranter, spennende uteliv, kunst- og kultur-tilbud. Vi er en liten storby der nye generasjoner og stemmer tar over. De nye generasjonene er avgjørende for å opprettholde flyt og videreutvikling, samt se ting og byen i nytt lys, fastslår De Souza Ekeland.

Godt arbeidsmarked, men ikke attraktivt bosted

Det er altså delte meninger blant unge voksne om hva Stavanger, Sandnes og omkringliggende kommuner har å by på.

I en analyse av Stavanger-regionen som Telemarksforskning har gjennomført, kommer det imidlertid fram at regionen har hatt en langt sterkere arbeidsplassvekst enn resten av landet, men bostedsattraktiviteten til regionen har vært lav den siste tiårsperioden. Forskningsinstituttet påpeker på generelt grunnlag at de som lykkes med å være attraktiv som arbeidssted og bosted, vil oppnå høyere vekst enn forventet.

Samtidig viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) at Stavanger og Sandnes har hatt Norges største prosentvise økning i befolkningsantall mellom 2002 og 2022, med en oppgang på 39 prosent.

− Bransjene lider under dette

Maria Aasbø, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Rogaland, tror at grunnen til at mange flytter fra fylket, er for å ta utdanning. Videre vet de at flere blir værende igjen der de studerer, fordi de får jobb og nettverk der, noe som gjør terskelen høyere for å flytte tilbake.

− Jeg vil tro at alle bransjer lider under dette. Vi er helt avhengig av kompetanse for å opprettholde verdiskapningen, enten det er innenfor ren energi, maritim næring, mat og matproduksjon eller reiseliv. Vi trenger at folk med kompetanse og lyst til å drive nye næringer framover velger Rogaland, for at vi skal få til dette, sier Aasbø til RA.

Hun legger imidlertid til at en del rogalendinger flytter hjem, fordi de vil tilbake til familie og nettverk på hjemstedet, særlig når de etablerer seg med barn. Da er det både praktisk og godt å flytte nærmere besteforeldre og familie, men det fordrer selvsagt at det finnes jobbmuligheter på hjemstedet.

Maria Aasbø er daglig leder i Ungt Entreprenørskap Rogaland.

− Må få de hjem igjen

Regiondirektør Tone Grindland i NHO Rogaland understreker at det er helt naturlig, og bra, at unge rogalendinger flytter ut for å studere og skaffe seg arbeidserfaring.

− Vi må bare sørge for at vi er attraktive nok til at de flytter hjem igjen. Det er et stort behov for arbeidskraft i regionen, og det blir enda større de neste tiårene. De regionene som gjør seg mest attraktive nå, kommer til å lykkes best i framtiden. Det håper og tror jeg Rogaland skal klare, sier Grindland til RA.

− Rogaland og Stavanger-regionen har lenge vært et attraktivt sted å jobbe, men undersøkelser viser at bostedsattraktiviteten har vært lavere og lavere. Jeg er glad for at det endrer seg nå. Sandnes er kåret til Norges mest attraktive by, Sola har vunnet NHOs kommune-NM, mens Stavanger nå gjør innsats for å få flere barnefamilier til å bo her. Det gjør regionen mer attraktiv, noe som er positivt for alle fylkets kommuner, næringslivet og de som vil bo her, fortsetter hun.

Regiondirektør i NHO, Tone Grindland.

Fra olje- til ladehovedstad

NHO-direktøren framholder at storbyområdet Stavanger og Sandnes har hatt en voldsom vekst de siste 20 årene, men at dette har avtatt litt i det siste.

− Det er i stor grad utenlandske tilflyttere som har bidratt til veksten. Vi må jobbe for å fortsatt være attraktive for internasjonale tilflyttere, samtidig som vi gjør det mulig og attraktivt å bo her også for unge, nyutdannede og barnefamilier fra Norge, sier Grindland.

Hun tror at et mer variert arbeidsmarked kan være en løsning. Arbeidsmarkedet i regionen har nemlig lenge vært dominert av «oljå» og leverandørindustrien. Heldigvis skjer det mye spennende nå, for eksempel hvis vi ser på ladeselskapene Zaptec og Easee. De har gjort regionen til verdens ladehovedstad, og med det attraktiv for teknologiutdannede som ønsker å jobbe innen grønn næring, ifølge Grindland.

− Unge må få eierskap til eget hjemsted tidlig

Aasbø i Ungt Entreprenørskap tror at noe av det som kan få folk til å flytte hjem igjen til Rogaland, er at fylket tar ansvar for å synliggjøre for barn og unge hvilke muligheter som finnes for verdiskapning i lokalmiljøet.

− De må forstå hvilke utfordringer i regionen som må løses og hvilken kompetanse som trengs for å møte omstillingen vi til enhver tid står overfor. Ved å synliggjøre dette, blir det lettere å ta eierskap til egen by og bygd, og ha lyst til å komme hjem for å bidra, sier hun avslutningsvis.

Mer fra Dagsavisen