Nyheter

Får advarsel i stedet for eksklusjon

FNB har valgt å omgjøre eksklusjonene av Ellen Karin Moen og John Hov til advarsler.

Det forteller styret i Folkaksjonen nei til mer bompenger (FNB) i en pressemelding mandag morgen.

«Styret i Folkeaksjonen nei til mer bompenger har i møte med Ellen Karin Moen, FNB Sandnes og John Hov, FNB Sandnes blitt enige om å omgjøre eksklusjonen av de to til en advarsel», heter det i pressemeldingen.

Styret skriver videre:

«Grunnlaget for dette er at de har beklaget eksklusjonen av Alexandra Eva Lind, samt at de har beklaget at samarbeidet med det sentrale styret har vært for dårlig. Ellen Karin Moen og John Hov vedkjenner seg også at det sentrale styret har styringsrett over de lokale styrene, også FNB Sandnes. Det sentrale styret beklager også at kommunikasjonen mellom det sentral styret og FNB Sandnes har vært for dårlig. Med dette er tilliten mellom disse to og det sentrale styret opprettet».

«Fokus fremover er nå at vi vil jobbe for et godt samarbeid på alle plan, også med medlemmene. Vi vil sørge for en bedre kommunikasjon oss imellom og fokus vil nå være å jobbe for å få best mulig gjennomslag for vår politikk for våre velgere».

Forsoning i Sandnes

Forrige uke hadde Alexandra Lind og Ellen Karin Moen pressekofneranse på rådhuse i Sandnes hvor de fortalte at de nå var venner og ønsker å jobbe videre som partikolleger.

Bråket i FNB startet en uke etter valget da styret i FNB Sandnes ekskluderte Alexandra Eva Lind, som fikk flest personstemmer i kommunevalget i september.

På et ekstraordinært årsmøte i Sandnes FNB ble det vedatt at eksklusjonen av Lind skulle trekkes tilbake. Under møtet kom det også fram at flertallet ønsket at

I en pressemelding fra FNB sentralt like etter, opplysete partiet sentralt at gruppeleder Ellen Karin Moen og styreleder John Hov ekskluderes fra Sandnes FNB for å «ha jobbet imot partiets interesser og satt partiet i et dårlig lys med sine handlemåter og uttalelser om personer og partiet, samt motarbeidet FNB sentralt». Dette nektet de ekskluderte medlemmene å godta.

LES OGSÅ: Statsviter: – Styret i FNB Sandnes kan bli sittende