– De ekskluderte medlemmene vil følgelig ikke ta vedtaket til følge

Via sin advokat har Sandnes FNB sendt brev til FNBs sentralstyre, hvor det kommer fram at lokallaget ikke godtar ekskluderingen av to sentrale medlemmer.

– Vedtaket leses som et vedtak om ekskludering fra FNB sin hovedorganisasjon. Dette vil følgelig ikke få noen innvirkning for medlemmenes status som medlemmer i FNB Sandnes.

Slik starter brevet til FNBs sentralstyre, sendt av Kine Fusche Jenssen i advokatfirmaet Sjødin Meling & Co på vegne av FNB Sandnes og de ekskluderte medlemmene.

Torsdag morgen kom det en pressemelding fra FNB sentralt, hvor de opplyser at gruppeleder Ellen Karin Moen og styreleder John Hov ekskluderes fra Sandnes FNB for å «ha jobbet imot partiets interesser og satt partiet i et dårlig lys med sine handlemåter og uttalelser om personer og partiet, samt motarbeidet FNB sentralt».

Samtidig bekreftet også FNB sentralt at reverseringen av ekskluderingen av Alexandra Eva Lind opprettholdes.

– Som påpekt i tidligere brev til FNB har ikke FNB en lovfestet, vedtektsfestet eller avtalefestet styringsrett over FNB Sandnes. FNB og FNB Sandnes er to ulike rettssubjekter, skriver Jenssen.
 
– FNB besitter således ingen vedtakskompetanse til å ekskludere et medlem av et annet rettssubjekt. De ekskluderte medlemmene vil følgelig ikke ta vedtaket til følge og fortsette sitt virke som normalt da de fortsatt må anses som medlemmer av FNB Sandnes, heter det videre. 

Til RA sier Jenssen at poenget nå er at FNB sentralt ved to anledninger har overstyrt FNB Sandnes, uten å ha loven med seg. 

– Kjernen er at FNB fatter vedtak på vegne av andre, selvstendige rettssubjekter. Det har de nå gjort ved to anledninger; først ved en omgjøring av et vedtak, og så et ekskluderingsvedtak. FNB mangler både lovhjemler, vedtaksbestemmelser og annet avtalerettslig grunnlag for å fatte disse vedtakene, sier Jenssen til RA.

– At det er krav til en eksklusjonshjemmel for å kunne overstyre lokallagene – det er selvsagt, legger hun til.

Leif Høybakk, styremedlem i FNB, er kortfattet da RA ringer ham og spør om han har en kommentar til brevet fra FNB Sandnes. 

– Vi kommer tilbake til saken. Jeg har ingen kommentar til dette akkurat nå, sier han.