Bjørn Arild Siljebråten, som er fra Bardu, har tjenestegjort i Afghanistan og kommer fra stillingen som sjef for operasjonsavdelingen i Hærstaben. Her hilser han på oberstløytnant Ingvar Seland. Siljebråten er ny distriktssjef for Heimevernets 36 områder i Rogaland og Agder-fylkene. Foto: Erik Sergio Auklend.

Ny sjef i Heimevernet: – En utfordrende stilling

Etter to år takker distriktssjefen for Heimevernet av. Arvtakeren er klar over at framtiden ikke er skrevet i stein.

Av: Erik Sergio Auklend

Klokken har passert 11.00, men, om man legger militær sjargong til grunn, har dagen så vidt begynt.

– God morgen, soldater! sier mannen i grønn beret som står oppstilt foran troppen i Vatneleiren.

– God morgen, oberst! lyder svaret fra de kamuflasjekledde foran ham.

Mannen i den grønne bereten er oberst Bjørn Arild Siljebråten. Han er den nye distriktssjefen for Heimevernet i Rogaland og Agder-fylkene.

Det er ikke en jobb som skal foregå i det stille, ifølge ham selv.

– Dette gleder jeg meg til, og jeg går på jobben med spenning og forventning. Nå gjelder det å bruke tid på å gjøre seg kjent i det som er et svært sammensatt arbeidsområde, og dra ut og møte folk jeg skal jobb med, sier Siljebråten til RA.

Håper å kunne tilføre noe

Heimevernet har en særegen stilling i det norske Forsvaret, mener Siljebråten.

45.000 personer, deriblant om lag 6.000 i Rogaland og Agder, står klare til å trø til på øvelser og ved krisesituasjoner.

Den nye distriktssjefen sier han er ydmyk overfor sin nye arbeidsgiver, og håper han kan tilføre stillingen mye godt.

– Det er klart at det blir en del utfordringer å møte i tiden som kommer, og jeg håper jeg kan være riktig mann til å møte disse, sier Siljebråten.

– Må bli mer effektive

Siljebråtens forgjenger i distrikssjefstillingen, oberst Tor Mjelstad, holder seg i Forsvarets system i sin nye jobb, nærmere bestemt i Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

– Det er vemodig å forlate Vatneleiren og Heimevernet etter to år. Jeg har opplevd mye positivt i arbeidet mitt, spesielt med tanke på dem som jobber i Heimevernet, sier Mjelstad.

Han er også tydelig på at Heimevernet har sine utfordringer i framtiden.

– Det vil alltids være noe å rette på. Min mening er at Heimevernet trenger mer trening, og må bli mer effektive. Kommunikasjonen utad vil også måtte bli enda bedre, særlig i et så stort geografisk område som denne distrikssjefsstillingen rår over, sier Mjelstad.

Tøffe tider i Forsvaret

Nedbemanninger i Heimevernet, utdatert utstyr og liten tid til å få gjennomført øvelser er bare noe av det den nye distriktssjefen møter.

– Det spesielle med å være i Heimevernet, er samspillet mellom Forsvaret og de lokale. Hva som skjer i tiden framover er ikke lett å spå. Det er mange som har sterke meninger om hva som skal skje med forsvarsstyrken til Norge, sier Siljebråten.

– Jeg håper at vi får beholde det vi har i Heimevernet, men vi skal være forberedte på å ta konsekvensene av endringene som kan komme, sier Siljebråten, før han gir et fast håndtrykk og vender seg til troppen i Vatneleiren:

– Treeee av!