Nordic Edge stås en stor framtid. Foto: Arne Birkemo

– Nordic Edge Expo vil styrkes

Microsoft-toppens 2017-spådommer: Styrket Nordic Edge Expo og bygging av smartbyløsninger med internasjonalt potensial.

Teknologidirektør Shahzad Rana i Microsoft Norge regner med at Nordic Edge Expo i Stavanger vil styrke sin posisjon som teknologimesse, delingsarena og et samlingspunkt for smartbykonsepter i 2017.

– Mye riktig er gjort i 2016, noe som gjenspeiler seg i årets besøkende. Gjengen i Nordic Edge er dedikerte, dyktige, og jeg liker at de sikter høyt. Microsoft er allerede ombord for 2017, og planleggingen er fullt i gang, sier Rana til RA.

LES OGSÅ: – Nok smartbysnakk – det må handles nå

– Samspill

– Kommer Stavanger kommune til å få mer konkrete resultater av «smartbysatsingen» i 2017? Sett utenfra virker det som mye ord og planer og lite konkret handling?

– Jeg tror ikke at én enkelt kommune alene klarer å gi de konkrete resultater for en bred smartbysatsning. Skal man lykkes må vi få til et godt fungerende samspill mellom offentligheten, innbyggere og næringslivet. Smartby er så mye mer enn bare én «konkret handling». Smartby er å bygge opp nye bærekraftige økosystemer der kommunen og kommunene spiller én vesentlig rolle, sier Rana.

Avhengig av ståsted

Han peker på at «smartby» betyr forskjellig ting avhengig av ståsted, by og land, og avhenger viljen til endring.

– Det finnes ikke én definisjon på «smartby». Smartbyfeltet er som å måle gummistrikk i meterform. Når indiske storbyer snakker om smartby definerer de det som rent vann, fungerende avløp, stabil strøm, hygiene, ren luft og så videre. Vi derimot – enkelt sagt – snakker om nytteverdi for innbyggeren, bedre og billigere offentlig tjenester samt næringsutvikling, sier Sandnes-mannen.

LES OGSÅ: Debatt: Smartbyen Stavanger – et lite sideblikk

Han har tro på gode resultater.

 – Den store næringsboomen og  kommer når vi kan kombinere vår samfunnsoppbygging med skalerbar teknologi, sier Rana.

Samkjøring

Microsoft-sjefen er opptatt av å samkjøre kompetanse for at vi kan hevde oss internasjonalt.

– Offentlig sektor har ikke bare en regulatorisk rolle i «smartbyen», den er også en bruker og leverandør. Derfor vil denne reisen være tyngre enn «oljereisen», men det er gjennomførbart, sier Rana.

LES OGSÅ: – Vil skape 6000-7000 arbeidsplasser

Han viser til at framtidens offentlige tjenester vil være sømløst integrert i et samspill mellom privat og offentlig virksomhet, der teknologien gir mulighetene.

– Når økosystemene begynner å falle på plass er jeg overbevist om at vi vil se mange smarte løsninger for Stavanger-regionen med et internasjonalt potensial, sier Rana.

– Viser vilje

Han mener det er mange gode lokale krefter som kan bidra til å løfte smartykonseptene utover byens grenser.

– Stavanger har vist en politisk vilje til å satse. Nå er det viktig med riktig organisering av de ulike pågående aktivitetene i kommunen, og å bidra til at dette blir ett regionalt foretakende. Prioritering, presisjon og gjennomføring blir tre viktige ord framover, sier Rana.

Stavanger-ordføreren ser også store muligheter for Nordic Edge Expo.

Firedoblet antall deltakere

Den lokale teknologimessen økte fra rundt 500 deltakere i 2015 til rundt 2000 deltakere i fjor.

– Jeg mener Nordic Edge har et like stort potensial til å ta en ledende internasjonal posisjon innen smartby slik som ONS har klart det innenfor olje og energi, poengterte Christine Sagen Helgø under sin nyttårstale på Ledaal 1. nyttårsdag.

LES OGSÅ: Smartbyen Stavanger 2.0

Budskapet fra ordføreren er også at omstilling for å ruste for framtiden ikke bare må gjelde for næringslivet, men også for Stavanger kommune.

– Vi må jobbe annerledes, sier hun.

Målet er å gjøre livet lettere for innbyggerne.

– Vi satser på smartby fordi det er skal komme innbyggerne våre til gode, fordi det ligger muligheter for nye arbeidsplasser, og for å drive mer effektivt og klimavennlig.

Hun mener Stavanger allerede er godt på vei, og viser til at bystyret i det siste møtet før jul vedtok en egen smartbyteknologi.

– Vi er allerede godt på vei, bystyret vedtok i sist møte en egen smartbystrategi. Det sier litt når jeg i fjor høst ble invitert til en smartbysamling av ordføreren i San Francisco, og Stavanger blir invitert til videre samarbeid med byer som Dubai, Singapore og København, sier ordføreren.
Hun var i fjor flere ganger til både Houston og Silicon Valley, California, og teknologiutvikling var sentralt.

– Vi skal fortsette å reise ut i verden for å dele våre erfaringer og lære av andre: «copy with pride» og «fail fast» er uttrykk som har gått igjen i internasjonale fora, sier Helgø.

Lettere med ny teknologi

Potensialet er stort.

– Over halvparten av verdens befolkning bor i byer, og dette øker i takt med at vi blir flere eldre. En smartby bruker teknologi på måter som gjør livet bedre og lettere for oss innbyggere, og balanserer dette med fornuftig bruk av ressurser, sier Stavanger-ordføreren.

Samarbeid er viktig.

– Vårt varemerke i denne regionen er det tette og gode samarbeidet vi har mellom det offentlige, næringslivet og kunnskapsinstitusjonene, sier Helgø, og trekker fram Universitetet med en spesielt viktig rolle.

LES OGSÅ: Nordic Edge: – Starten på noe nytt og stort