Jan Erik Søndeland på talerstolen under mandagens bystyre. Foto: Arne Birkemo

– Vil skape 6000-7000 arbeidsplasser

En egen smartby-avdeling i Stavanger vil kunne skape 6000-7000 arbeidsplasser, mener Jan Erik Søndeland (V).

– Vi går inn for at Stavanger skal etablere en egen smartby-avdeling i kommunen, sier Jan Erik Søndeland (V).

Han mener opprettelsen av en egen avdeling, med en egen smarty-sjef i Stavanger kommune, vil løfte smartby-satsingen til et nivå ingen andre kommuner kan måle seg med.

I budsjettet setter flertallspartiene inn 10 millioner kroner på smartby-satsing neste år, og 50 millioner kroner totalt.

– Klimavennlig og nye arbeidsplasser

Søndeland mener flerpartienes smartby-satsing vil redusere klimautslipp og skape nye arbeidsplasser.

– Hvis vi satser like stort som Barcelona, men tilpasset vår egen størrelse, vil vi kunne skape cirka 6000-7000 nye, lokale arbeidsplasser, sier Søndeland.

Venstre-politikeren mener en egen avdeling er nødvendig for å få fart på smartby-arbeidet.

– Må jobbe 100 prosent

– Det kreves noe mer enn dagens organisering for å bli Norges beste smartby. For å få nok gjennomføringskraft bør vi etablere en egen smartby-avdeling som rapporterer direkte til rådmannen, og avdelingen må få ansatte som jobbes 100 prosent med dette, sier Søndeland.

– Kommunen bør ikke utvikle alle løsninger på egenhånd. Vi må utnytte kapasiteten og den verdensledende kompetansen vi faktisk har i det lokale næringslivet. Forutsetningen er at næringslivet blir involvert fra starten av. Bare slik kan dette bli en næring Stavanger kan høste av i framtiden, sier Søndeland.

Under mandagens siste bystyre i 2016, la Søndeland fram flerpartiets henstilling til rådmannen.

Hvor mange ansatte avdelignen skal ha, er opp til rådmannen å utrede, mener Søndeland.

Rådmann Per Kristian Vareide sier til RA at han skal utrede saken.

– Administrasjonen skal re-organiseres i forbindelse med at jeg kom inn som rådmann. Det arbeidet startet i høst. Vi skal utrede saken, sier Vareide.

På spørsmål om han mener en egen avdeling på 100 prosent er fornuftig bruk av kommunens ressurser svarer Vareide følgende:

– Det er i hvert fall ikke fornuftig å ikke bruke ressurser på det, avslutter Vareide.